Hopp til innhold

– Stoltenberg må finne tid til oss

Kautokeino-ordføreren vil snakke statsministeren til fornuft. Klemet Erland Hætta er villig til å omså reise jorda rundt for å treffe Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg og Klemet Erland Hætta

Kautokeino-ordføreren vil inn i varmen og ber på nytt om et møte med statsministeren.

Foto: Montasje / Scanpix/NRK

– Jeg forventer at statsministeren gir denne saken den oppmerksomheten som den fortjener. Om ikke han har tid til å komme hit til Kautokeino for å treffe oss, så kan vi reise til han uansett om han er i Oslo, New York eller Gran Canaria.

Det sier ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino etter kveldens kommunestyre, der et enstemmig kommunestyre uttaler at de ikke aksepterer den prosessen som er iverksatt fra statlig hold om å redusere reintallet i Vest-Finnmark.


Statsminister Jens Stoltenberg har allerede avvist Hætta og resten av Kautokeino-politikerne én gang tidligere, men kveldens vedtak vil likevel bli sendt både til statsministerens kontor og til de andre ministrene.

– Vi vil be om et nytt møte. Dette er en så viktig sak at vi vil reise uansett hvor i verden for å treffe han. Statlige myndigheter kan ikke bare være opptatt av hvor mange rein som er på vidda, man må også vurdere konsekvensene for de mange som blir rammet, sier ordfører Klemet Erland Hætta i Samefolkets parti.

Ordføreren er glad for at landbruksministeren nå har gått med på et møte med Kautokeino kommune, men han mener likevel at også statsministeren bør kjenne sin besøkstid.

Kautokeino fikk avslag fra statsministeren

Det ble avslag på grått papir da statsministeren ikke hadde tid til å møte Kautokeino kommune for å snakke om reintallreduksjon i Vest-Finnmark.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Menneskene må i fokus

I fellesuttalelsen fra kommunestyret i Kautokeino heter det blant annet at kommunestyret vil vite hvordan regjeringen har vurdert de psykososiale og menneskelige hensynene for de som må ut av reindriftsnæringen på grunn av reintallsreduksjon. I tillegg ønsker man å utrede det jurdiske grunnlaget for prosessen sett i lys av norske lover og andre folkerettslige forpliktelser.

Ann Katarina Lango

Ann Catharina Lango talte ungdommens sak under kommunestyremøtet i Kautokeino i dag.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kommunestyrets og formannskapets yngste medlem, 21-årige Ann Catharina Lango fra Venstre, talte ungdommens sak under kveldens kommunestyremøte.

– Departmentet sier at de opptatt av at reindriftsnæringa skal være bærekraftig, men dersom unge reineiere som er i etableringsfasen også må slakte forholdsmessig, så vil mange unge forsvinne ut av næringa. Man må huske på at det er vi unge som er reindriftas framtid, sier den unge politikeren.

Hun mener myndighetene må tenke annerledes.

– Det er for mye snakk om tall. Det er faktisk mennesker som må redusere flokkene sine. Jeg kjenner mange unge som er usikre på hva som faktisk skjer, sier Ann Catharina Lango.

– Bryr ikke Jens seg om oss?

Under kommunestyremøtet i kveld var det flere representanter som mente at den norske regjeringen og statsministeren opptrer med overlegenhet fordi de ikke har vært villig til å høre på hva den største reindriftskommunen i hele landet har å si om statens politikk som vil berøre mange hundre personer.

Totalt er det 997 årsverk i reindrifta i Norge. 725 av disse er i Finnmark. Aili Keskitalo fra Samefolkets parti mener at Oslo bør vende blikket nordover.

– Vi forstår at statsminister Jens Stoltenberg er en travel mann, og spesielt nå før stortingsvalget i høst. Men er ikke våre stortingsstemmer viktige nok? Bryr ikke han seg om oss? Det virker dessverre som om det er en slags overbærenhet.

Aili Keskitalo sier at selv om reintallsreduksjonen ikke har noen direkte konsekvenser for henne personlig, og heller ikke for alle samene som sådan, så vil den usikkerheten som følger av statens politikk, være merkbar for hele samfunnet.

– Det vil påvirke meg, mine nærmeste og mine venner, sier hun.

Kommunestyremøte i Kautokeino

Det ble mange og lange diskusjoner da kommunestyret skulle komme til enighet om en felles uttalelse om reintallet.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Alternative arbeidsplasser

Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste i Kautokeino

Hans Isak Olsen er ikke fremmed for tanken på gruvedrift i Kautokeino. – Det har vi hatt i tyvetalls år allerede, sier han.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste er opptatt av at kommunen må forberede seg på ulike scenarioer. Å finne 400 arbeidsplasser i en kommune som allerede sliter med en høy arbeidsledighet, er ikke lett, sier han.

– Brøyting kan vi bare gjøre om vinteren. Nå må vi finne alternative arbeidsplasser, og de må være konstante. Det må være målet og jeg undrer meg over de politikerne som ikke engang ønsker å se hvilke konsekvenser gruvedrift vil gi.

Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista er imidlertid klar på at gruvedrift ikke vil være en lønnsom vei å gå. Hun peker på at drifta i Naranaš ikke gav så mange arbeidsplasser til lokalbefolkningen som man hadde trodd på forhånd.

– Det virker som om gruvedrift er det eneste alternativet, hvorfor kan man ikke tenke på andre arbeidsplasser? I gruveanlegg må man ha fagbrev og utdanning for å jobbe, vi har jo ikke det og det sier seg selv at det ikke vil gi jobb til reineierne som tvinges ut av reindrifta, sier Eira.

Det er foreløpig ikke kjent om statsminister Jens Stoltenberg denne gangen vil takke ja til et møte med Kautokeino kommune.


Korte nyheter

 • PST ožžo dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima

  E-bálvalus dieđihii Politiijaid sihkkarvuođabálvalussii (PST) terrorfalleheami birra Oslos, ođđa dieđuid vuođul.

  PST oaččui dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima Pride-ávvudeami oktavuođas, gos E-bálvalus namuhii Norgga islamistta geas galggai oktavuohta Arfan Bhattiin. E-bálvalus oaivvildii ahte falleheapmi lei oaivvilduvvon Norgga vuosttá ja ahte Bhatti galggai vejolaš vearredahkki. PST lea ovdal gohčodan dieđu "álásin" ja lea čilgen ahte sis eai lean doarvái dieđut álggahit doaibmabijuid. Zaniar Matapour bealušteaddji árvala ahte eiseválddit váikkuhedje falleheapmái. Evaluerenraporta vurdojuvvo boahtte vahkus. Riekteášši Arfan Bhatti vuostá vuordimis álggahuvvo vuosttaš jahkebealis 2024:s.

 • Komišuvnna raporta: – Buot parlamentáralaš jođiheaddjit fertejit váldit ovddasvástádusa

  – Mun dovddan vuollegašvuođa dan ektui maid lohken raporttas. Dat lea lossa muitalus mii boahtá ovdan, mo mii leat láhtten olbmuiguin.

  Nu cealká Kristtalaš álbmotbellodaga (KrF) jođiheaddji Olaug Bollestad.

  Son lea okta dain gii lea searvan Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta lohkamii.

  Raportta sisdoallu, mii duorastaga geigejuvvui Stuoradiggái, čuozai Bollestad:i.

  KrFa jođiheaddji logai raporttas earret eará girku rolla birra dáruiduhttimis.

  – Mun gii lean oassi KrF bellodagas ja lean kristtalaš, in leat gal rámis das mii lea dahkkon, lohká son.

  Bollestad vuordá ahte buot bellodatjođiheaddjit Stuorradikkis ipmirdit makkár ovddasvástádus sis lea raportta čuovvoleamis.

  – Mii parlamentáralaš jođiheaddjit fertet váldit dán ovddasvástádusa iežamet stuoradiggejoavkkuide, mat fas váldet dan ovddasvástádusa viidáset bellodagaide miehtá riikka, justa fal sihkkarastit dán politihkalaččat, dadjá son.

  Nærbilde av Olaug Bollestad. Hun er fotografert forfra, hodet hennes mellom to personer fotografert bakfra. Hun ser smått skeptisk ut. Har på runde briller.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport: – Alle parlamentariske ledere må ta ansvar

  Jeg kjenner en ydmykhet i det jeg leser. Det er en svær historie som kommer fram. Hvordan vi har oppført oss mot folk.

  Det sier partiledere for Kristelig Folkeparti (KrF), Olaug Bollestad.

  Hun er en av de som har deltatt i opplesningen av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

  Bollestad er sterkt berørt av innholdet i rapporten, som torsdag ble overlevert til Stortinget.

  KrF-lederen leste blant annet om kirkens rolle i fornorskningen.

  – Som KrF`er og kristen å lese dette, så er jeg jo ikke stolt over det som er gjort, sier hun.

  Bollestad forventer at alle partiledere på Stortinget forstår hva slags ansvar de har til å følge opp rapporten.

  – Vi som parlamentariske ledere må ta ansvar inn i våre stortingsgrupper, som igjen tar ansvaret inn i våre partier over det ganske land, nettopp for å forankre dette politisk, sier hun.

  Olaug Bollestad
  Foto: Mette Ballovara / NRK