Ber Norge sikre minoritetsspråk

Europarådet ber Norge gjøre mer for å sikre minoritetsspråkene lulesamisk, sørsamisk, kvensk, finsk og romanes. Komiteen mener situasjonen for nordsamisk er tilfredsstillende. Men komiteen anbefaler samtidig at det gjøres mer for å stryke bruken av både nordsamisk og de andre samiske språkene på sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner, og peker på at det fremdeles er utfordringer med bruk av særegne samiske bokstaver i offentlige registre.
Kilde: NTB.