Ber nemnd behandle parkeringsklage

– Siden Johnsen ble bøtelagt i Alta kommune, som ikke er medlem i det samiske språkforvaltningsområdet, så er ikke nemnda direkte pålagt å svare på samisk og saksbehandle den. Dette sier jurist Ánde Somby om saken der Parkeringsklagenemnda avviste Hans Terje Johnsens klage på en parkeringsbot. Nemnda begrunnet avvisningen med at Johnsen hadde skrevet den på samisk. – Men nemnda kunne ha praktisert «mer-samiskhet» og behandlet klagen likevel, mener Somby.