Hopp til innhold

Aina (26) ber Lars Monsen spille på lag med naturen

Aina Nordfjell synes Lars Monsen er frekk og arrogant når han ikke respekterer nasjonalparkstyrets nei til å drive med organisert hundespannkjøring i reinbeiteområde.

Sørsame jente Aina Haugom Nordfjell

REDD OG SKUFFET: – Når jeg leser kommentarfeltet så blir jeg litt redd og skuffet over hvor lite folk evner å sette seg inni andres situasjon, sier Aina Haugom Nordfjell.

Foto: NRK

Tidligere i år søkte Lars Monsen om dispensasjon til å begynne å kjøre hundespann ved Femundslia, fem mil sørøst for Røros.

Han søkte på vegne av Femund Lodge, som er en fjellstue han eier i Elgå.

Søknaden ble avslått av arbeidsutvalget ved Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia. Dette på grunn av at det skaper forstyrrelser for reindriften i området.

Monsen valgte å klage på vedtaket.

Arbeidets Rett meldte om saken først.

Datoen S04 Lars Monsen

HUNDEKJØRING: Lars Monsen mener at hundekjøring ikke skaper forstyrrelser for reindriften.

I klagen kom han med sterke karakteristikker mot sørsamer. Blant annet skriver han:

«Det Eva Nordfjell gjør er å protestere i kjent sørsamisk stil, fordi hun kan, og fordi hun vet det sjelden blir påklagd. Det er det slutt på nå. Vi ønsker å synliggjøre alle sørsamenes protester, som ødelegger andre bedrifters muligheter til å drive næringsliv i Elgå og nordre Engerdal – og kanskje i Rørosregionen også»

Deretter inviterte han samene til å spille på samme lag som han.

Dette synes sørsamen Aina Haugom Nordfjell er både arrogant og frekt gjort.

Aina Haugom Nordfjell

MONSENS EGET VALG: – Det er jo han selv som velger å etablere seg i reinbeiteområdet, og da tenker jeg at man tar skikken dit man kommer, sier Haugom Nordfjell.

Foto: NRK

Vi spiller på lag med dyrene og naturen og det er dem Monsen også er nødt til å spille på lag med, sier Haugom Nordfjell.

NRK har prøvd å få tak i Lars Monsen og Femund Lodge uten å lykkes. Men han har uttalt til Arbeidets Rett.

«Jeg er den første til å si at ja, selvfølgelig skal vi ha reindrift i fjellområdene våre, men reindrifta må spille på lag slik de gjør i Finnmark, Sverige og Finland. Hvorfor klarer de det der, og ikke her?»

Les hele svaret som han ga til Arbeidets rett.

Føler seg alene

26-åringen føler at det er belastende å delta i debatter om reindrift.

– Egentlig ønsker jeg ikke å skape mer oppmerksomhet rundt dette, fordi det krever sin mann og sin kvinne å stå i stormen av kommentarer som alltid kommer til syne dersom man uttaler seg om emnet, skriver hun på sine sosiale medier.

Aina Haugom Nordfjell

KREVENDE: Aina Haugom Nordfjell syns det er krevende å komme med motsvar til slike saker.

Foto: NRK

Moren hennes, Eva Nordfjell, sitter i Nasjonalparkstyret som forvalter området som Monsen har søkt dispensasjon i.

Da Monsen i klagen sin valgte å nevne Ainas mor, ved navn, kunne hun ikke la være å komme med et motsvar.

Eva Nordfjell

LAVMÅL: – Å gå på meg som privatperson synes jeg er litt lavmål. At han er sur og uenig er sin sak, men mye av det han sier i klagen er det ikke hold for. Det er bare påstand mot påstand, sier Nordfjell til Dagbladet.

Foto: NRK

Aina syns det er skummelt at en kjendis som Lars Monsen, som mange mener har sunne verdier, henger ut folk på den måten.

Aina undrer på om hvor mye påvirkningskraft han egentlig har.

– Det er ikke et fint kommentarfelt i hvert fall, sier hun.

Reingjeter må tenke på reinen

Lars Monsen skriver i klagen sin at hundespannkjøring ikke vil skape problemer i reindriften. «Eva Nordfjells begrunnelse er at dette vil forstyrre reinen, og kan føre til sammenblanding av flokker, «rett før» kalvinga. Dette er tull og tøys. «, skriver han.

Aina mener reingjetere strekker seg så langt de kan.

– Hvis vi sier ja til én skuterløype, vil det skape press en annen plass. Det er jo ikke sånn at vi forbyr alt av hundekjøring, men det er summen av alt, sier hun.

Samisk veiviser Aina Nordfjell i front av 17. mai-toget på Røros 2020.
- Vi må alltid tenke på reinens beste, det er jo jobben vår.
- En reingjeter som ikke gjør det, gjør jo ikke jobben sin.

– Monsen angriper en hel kultur

Leder for norske reindriftssamers landsforbund Inge Even Danielsen mener Lars Monsen med sin klage angriper en hel kultur. Hele reaksjonen hans er upassende.

Inge Even Danielsen

DÅRLIG GJORT: – Det at han henger ut en person i så måte, det er lite realt og dårlig gjort. Og det forteller litt om det argumentasjonsnivået han legger opp til, sier Inge Even Danielsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Som jeg forstår så har saken vært oppe til behandling i styret. Der var det flertallet som sa nei til hans søknad, og dermed må alle i styret ta ansvar for det.

Saken skal endelig avgjøres av Miljødirektoratet.

NRK Sápmi har ikke lyktes å få kommentar fra Lars Monsen, men han har fått tilsendt saken.

Korte nyheter

 • - Må effektivisere våre møter

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der. - Vi ser en realnedgang på sametingets budsjett neste år, men vi kan ikke la dette gå utover arbeidet med samisk språk og kultur, men ta dette over vår egen politiske drift, mener Sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket. Hør Larsen her:

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der.
 • - Vi er kjempefornøyd

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem. - Her får vi en økning neste år på 22 millioner kroner til Sametinget, som jeg er kjempefornøyd med, sier Wilhelmsen. Hør intervjuet her:

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem.
 • Stuora váikkuhusat ruoššabealde sámi studeanttaide

  Olgoriikka studenttat gártet máksit go galget studeantan Norggas. Dát ii guoskka studeanttaide geat bohtet EØS-riikkain dahje Sveitsas. Dát boahtá ovdan stádabušeahttaárvalusas maid ráđđehus almmuhii otne. Norga lea okta dain moatti riikkain máilmmis gos olgoriikkastudeanttat eai leat dárbbašan máksit. – Mun in doarjjo dán, ja dás leat stuora váikkuhusat Sámi Allaskuvlla rekrutteremii ruoššabealde Sámis ja riikkain mat eai leat EU/ EØS siskkobealde. Dan dadjá Sámi Allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

  Samisk høgskole
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK