Ber Kunnskapsministeren rydde opp

Stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet ber Kunnskapsdepartementet om å avklare privatskolers mulighet til å gi samiske elever undervisning i samisk.

Klasserom

Ingen privatskoler i Norge har godkjenning for å tilby undervisning i samisk. Skolene opplever regelverket som uoversiktlig.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Så lenge lovverket legger opp til at dette skal kunne være et tilbud i både den offentlige og den private skole, så må ambisjonen være at det også skjer i praksis, sier Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad ( H).

En elev fra Nord-Troms, som går på Otto Treider Private Gymnas i Oslo, mistet plutselig undervisningen i samisk, da det viste seg at skolen ikke visste at de skulle ha søkt om godkjenning for å kunne tilby samisk.

Også samiske elever som har gått og går på et av flere Toppidrettsgymnas i Norge har måttet ta samisk som privatist, fordi private skoler ikke automatisk har plikt til å tilby samisk.

– Slik skal det ikke være

Norunn Tveiten Benestad (H)

Norunn Tveiten Benestad (H)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametinget har nylig også advart samiske foreldre om hva de risikerer ved valg av privatskoler dersom eleven ønsker undervisning i samisk.

Ingen privatskoler i Norge har søkt om godkjenning til å tilby undervisning i samisk. Uten denne godkjenningen har ikke privatskoler tillatelse til å undervise i samisk.

– Jeg kjenner ikke til hvorfor de private skolene ikke søker om godkjenning for å undervise i samisk men det skal jo ikke være slik at man ikke får det tilbudet man har rett til, og jeg vil jo håpe at om dette kommer som klagesak til departementet at de da vil vurdere praktiseringen av regelverket, og jeg forventer at Regjeringen vil se på muligheten for å få til en praktisering av dette som er god, sier Tveiten Benestad.

– Skyver ansvar på eleven

Christian Tynning Bjørnø ( Ap )

Christian Tynning Bjørnø ( Ap )

Foto: Mette Ballovara / NRK

Christian Tynning Bjørnø ( Ap ) er i likhet med Tveiten Benestad, medlem av Stortingets Kirke-, utdannings og forskningskomitè.

Komiteen behandler for tiden også forslag til endringer i Privatskoleloven ( ekstern lenke) . Regjeringen mener det er riktig å åpne for flere privatskoler. Tynning Bjørnø mener at problemene som samiske elever møter er enda et argument for å la være å øke antall privatskoler.

– Her ser vi eksempler på at tilretteleggingen som skolen har et ansvar for i den offentlige skole blir skjøvet over på eleven i den private skolen, og det er ikke hensiktsmessig, sier han.

– Rydd opp!

Privatskolene mener at dagens regelverk er byråkratisk og tungrodd, og har inntrykk av at det er ulike oppfatninger på hvordan regelverket skal tolkes

– I den grad regelverket er uklart og vanskelig å forstå for både skolene og elevene ,- ja da forventer jeg at departementet rydder opp i regeverket slik at det er helt klart hva du har krav på og ikke som elev i en privatskole, sier Tynning Bjørnø.

Sametinget mener at loven må endres slik at at også private skoler må tilby undervisning i samisk. I juni møtes Kunnskapsdepartementet og Sametinget, og sametingsråd Silje Muotka, har allerede varslet at dette er et av sakene som hun kommer til å ta opp med Kunnskapsministeren.

Varsler justeringer

Birgitte Jordahl, statssekretær i kunnskapsdepartementet

Statssekretær Birgitte Jordahl.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, medgir at det er behov for justeringer.

– Vi ser at det er noen utfordringer knyttet til regelverket. Derfor vil vi se nærmere på om vi kan legge bedre til rette for at elever ved friskoler kan få opplæring i samisk for eksempel via fjernundervisning, sier Jordahl.

Hun mener at regelverket imidlertid ikke er til hinder for at elever ved en friskole kan få opplæring både i og på samisk.

Både dagens privatskolelov og forslaget til ny friskolelov åpner for at en skole kan søke om å få godkjent slike tilbud

Høring i stortingets Kirke-, utdannings og forskningskomitè.

Høring om Privatskoleloven i stortingets Kirke-, utdannings og forskningskomitè.

Foto: Mette Ballovara / NRK