Ber ikke om bistand fra Kripos

Fire menn er dømt i voldtektssaker i Karasjok. Samtidig er mørketallene høye. Politiet i Finnmark skal likevel ikke be om bistand fra Kripos for å undersøke voldtektene i finnmarksbygda.

Karasjok sentrum

HELTER: I Karasjok sentrum står statuen av de samiske polarheltene Ole Ravna og Samuel Balto. I dag er samtaletemaet i bygda en annen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Politimester Ellen Katrine Hætta sier at det foreløpig ikke er aktuelt å kontakte Kripos. Hun tar imidlertid et forbehold.

– Hvis det blir et uhåndterlig antall saker og mer enn det vi kan ta, så er det selvfølgelig aktuelt å be om bistand fra Kripos eller andre politidistrikter, sier hun.

Bare i år har Indre Finnmark tingrett dømt fire menn i voldtektssaker i bygda som enkelte kaller for «samenes hovedstad».

I 2017 registrerte politiet i Finnmark 62 anmeldelser for voldtekt . Det ble dermed anmeldt 0,81 voldtekter pr. tusenende innbygger. I Karasjok bor det i underkant av 2700 personer.

Det samme tallet for nabofylket Troms er 0,44, og for hele landet 0,37. Finnmark har ligget dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet i flere år.

NRK har også snakket med flere kilder i Karasjok som forteller om voldtekter som ikke er anmeldt, og om tilfeller som er varslet ulike hjelpeinstanser og politiet. NRK vet også om unge kvinner som har flyttet fra bygda på grunn av seksuelle overgrep.

I forrige uke sa politimester Ellen Katrine Hætta de ikke har planer om å gjøre særskilte undersøkelser i Karasjok.

Politimester Ellen Katrine Hætta

GOD KOMPETANSE: Politimester Ellen Katrine Hætta sier det er viktig at personer som opplever voldtekt, anmelder forholdet så raskt som mulig.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

100 personer avhørt

For 12 år siden startet Kripos etterforskning av overgrepssaker i Kautokeino. Mer enn 100 personer ble avhørt i løpet av hele 2006. Fem Kripos-etterforskere jobbet med sakene.

Arbeidet førte til at 16 personer ble siktet. Åtte saker ble henlagt, mens fem menn fra Kautokeino ble dømt. NRK Brennpunkt laget to programmer om Kautokeino-oppgjøret .

Om dagens situasjon i Karasjok kan Kripos si lite om.

– For Kripos er det vanskelig å svare på enkeltsaker i Karasjok, men generelt har det vært økt fokus på voldtektssaker i samfunnet, sier Emil Kofoed til NRK.

Han er leder for voldtektsseksjonen i Kripos.

– Det er opp til politidistriktet å gjøre vurderinger om lokale undersøkelser. Så har distriktet alltid muligheter til å be om bistand fra Kripos hvis de ønsker hjelp, sier Kofoed.

Emil Kofoed

NYE METODER: Emil Kofoed er leder for voldtektsseksjonen i Kripos.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– God kompetanse

Politimester Ellen Katrine Hætta sier at Finnmark politidistrikt har god kompetanse innen seksuallovbrudd.

– Etter politireformen er vi styrket på etterforskningssiden og innen forebygging. Det betyr at vi har god kompetanse og godt rustet til å jobbe med slike saker, sier hun.

Lederen for voldtektsseksjonen i Kripos sier at politiet også har nyere måter å etterforske på.

– Generelt er det et ønske om at man skal bruke mer skjulte metoder innenfor etterforskning av seksuallovbrudd. Dette har også Riksadvokaten ytret ønske om. Dette er metoder som politiet bruker og som vi prøver å bli flinkere på, sier Emil Kofoed til NRK.