Hopp til innhold

Begjært utlevert av Putin - søker politisk asyl

Urfolksaktivisten Dmitry Berezhkov har alliert seg med Den norske Helsingforskomiteen. Fredag morgen leverer han søknad om politisk asyl i Norge.

Dmitry Berezhkov

Tidligere visepresident i RAIPON, Dmitri Berezhkov (midten), her flankert av NSR-leder og medlem i Barents regionråd, Aili Keskitalo og generalsekretær for Den norske Helsingforskomitè, Bjørn Engesland.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Berezhkov, som er tidligere visepresident i paraplyorganisasjonen for russiske urfolk, RAIPON , er for tiden student ved Universitetet i Tromsø.

I juni ble han arrestert av norsk politi like etter at han kom hjem til Tromsø fra den store urfolkskonferansen i Alta . Dette skjedde fordi russiske myndigheter hadde bedt om å få Berezhkov utlevert. De hevder at han har gjort seg skyldig i økonomisk kriminalitet, noe som han tilbakeviser på det sterkeste.

Visumet hans utløper torsdag og onsdag hadde han samtaler med representanter for Den norske Helsingforskomité i Oslo.

Møte hos Den norske Helsingforskomitè.

Dmitry Berezkhov i samtale med generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Bjørn Engesland og medlem i Barents regionråd Aili Keskitalo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det var godt å få råd om hvordan jeg kan løse denne vanskelige situasjonen, og det er betryggende at komiteen er godt orientert om hvordan urfolks- og menneskerettighetsforkjempere nå behandles i Russland, sier han.

Mental støtte

Dmitry Berezhkov

Dmitry Berezhkov er fra Kamtsjatka som er en halvøy lengst øst i Sibir. Hans folk kalles itelmen, som er urfolket på Kamtsjatka. Deres språk er like sterkt truet som enkelte av de samiske språkgruppene.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Som visepresident i RAIPON, en organisasjon som også har frontet russiske urfolks landrettigheter, har han de siste årene merket økende misnøye fra sentrale myndigheter til dette engasjementet. Løsningen har så langt vært å arbeide og studere i Norge.

Etter arrestasjonen i juni har han forstått at en reise til hjemlandet ikke er uproblematisk.

Sammen med medlem i Barents regionråd og leder for Norske samers Riksforbund, Aili Keskitalo, ankom Berezhkov Den norske Helsingforskomiteens lokaler i Oslo onsdag formiddag.

– Jeg kjenner at noe av det psykiske presset som denne saken nå har påført meg og min familie blir lettere å bære etter møtet med komiteen, de har gitt meg mental styrke før møtet med politiet, sier en tydelig rørt Berezhkov etter møtet i Oslo.

Han skulle etter planen møte på politistasjonen i Tromsø torsdag for å levere asylsøknaden, men ble litt forsinket med sine forberedelser, og leverer dermed asylsøknaden fredag morgen istedet.

Selv om han har tiltro til at norske myndigheter vil behandle ham på en ordentlig måte i forbindelse med en asylsøknad, så synes han det viktig å ha den faglige tyngden til Helsingforskomiteen i ryggen.

– Kritiske stemmer rammes

Bjørn Engesland.

Bjørn Engesland, generalsekretær for Den norske Helsingforskomitè.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Generalsekretær for Den norske Helsingforskomitè, Bjørn Engesland, som møtte Berezhkov, mener det er viktig å få fram informasjon om alvoret i menneskerettighetssituasjonen i Russland.

– Etter at Putin kom tilbake til makten har vi sett et økende press på uavhengige kritiske miljøer i Russland, ikke minst er sisvilsamfunn, menneskerettighetsaktivister blitt rammet, sier han.

Engesland mener det er grunn til å være bekymret for Berezhkovs situasjon dersom han skulle reise tilbake til Russland.

– Problemet, slik jeg ser det, er at Dmitry Berezkhov kan stå overfor en rettsforfølging i hjemlandet, og spørsmålet er jo om han vil bli behandlet på en ryddig og riktig måte, eller om det er fare for at han vil kunne lide overlast og ikke bli behandlet på en ordentlig måte, sier Engesland.

Komiteen har nær kontakt med mange russiske organisasjoner og får til stadighet informasjon om hvilke vanskeligheter de står overfor.

– Flere i samme situasjon

Møtet med representanter for Den norske Helsingforskomiteen var kommet i stand etter initiativ fra medlem i Barents regionråd og leder for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, og medlem av Arbeidsgruppen for urfolk i Barentsreghionen, Bjarne Store Jakobsen.

De mener det er viktig å få frem at svært mange andre urfolksrepresentanter i Russland utsettes for lignende forfølgelser som det Berezhkov opplever.

– Dmitri sin sak er bare ett eksempel på hvordan de som jobber for urfolks- og menneskerettigheter blir forsøkt skremt til taushet og trues, sier Keskitalo.

Raipon, som Berezkhov var visepresident for, er under sterkt press fra russiske myndigheter. Dette har på mange måter også rammet urfolkssamarbeidet i Arktis, mener hun.

– Tidligere var Raipon en av våre sterkeste støttespillere i arbeidet for å styrke urfolks rettigheter i Arktis, men nå er samarbeidet betydelig svekket, sier Keskitalo.

Dette er også en grunn til at de nå søker samarbeid med menneskerettighetsorganisasjoner som Den norske Helsingforskomitè, legger hun til.

Dmitry Berezhkov (tv) og Aili Keskitalo (th)

Dmitry Berezhkov (tv) og Aili Keskitalo (th). Keskitalo er blant de fra samisk hold som har engasjert seg sterkest i denne saken.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Njálat lassánit Davvi Riikkain

  Njálla lei measta oalát jávkamin Davvi Riikkain, ja maŋimuš jagiid leat iešguđetge doaimmaid bokte geahččalan gádjut njála.

  Dál oidnet dutkit ahte njálat lassánit.

  – Ruoŧas leat dán geasi leamaš 19 bessema, Norggas 16, ja Suomas gis lea njálla bessen vuosttas geardde 25 jahkái.

  Nu muitala dutki David Bell. Son jođiha dutkanprošeavttaid, maid earret eará Eurohpá uniovdna lea ruhtadan.

  Dáid gaskkas prošeavttat nu go Felles Fjellrev Nord I ja II.

  Sii geat barget dáid prošeavttain leat earret eará biepman njálaid, ja báhčán riebaniid duoddariin.

  Bell lea ilus go prošeakta lea lihkostuvvan bures, čállá SVT Norrbotten.

  fjellrev
  Foto: Craig Jackson / NINA
 • Kárášjoga ovdagoddi dáhttu su direktevran

  Ovttajienalaš ovdagoddi Kárášjogas dáhttu Inger Eline Eriksen Fjellgren ođđa gielddadirektevran Kárášjohkii.

  Fjellgren lea dál Deanu gielddadirektevra.

  Vaikko dán virgái ledje moadde ohcci, de lea ovdagoddi dušše Fjellgren evttohan virgái.

  – Sis ledje buori ohccit dán virgái, ja son lea hui ilus go sii besset evttohit Fjellgren ođđa direktevran, lohká Kárášjoga sátnejođiheaddji, Svein Atle Somby, NRK Sápmái.

  Kárášjoga gielddastivrra mearrida áššis juovlamánu gaskamuttus.

  Fjellgren, guhte lea eret Kárášjogas, dáhtošii fárret ruovttugildii go bearaš ohcala stuorát fierpmádaga.

  Inger Eline Eriksen Fjellgren i vrimlehallen i Stortinget
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Enstemmig innstilt som kommunedirektør i Karasjok

  Formannskapet i Karasjok har i dag enstemmig innstilt Inger Eline Eriksen Fjellgren til stillingen som kommunedirektør.

  Det bekrefter ordfører i Karasjok Svein Atle Somby til NRK.

  Fjellgren er i dag kommunedirektør i Tana, der hun blant annet har hatt som oppgave å rydde opp etter den største korrupsjonssaken i en nordnorsk kommune.

  Fjellgren, som er fra Karasjok, har tidligere uttalt at hun ønsker seg til hjemkommunen fordi familien trenger et større nettverk.

  Kommunestyret i Karasjok behandler formannskapets innstilling i midten av desember.

  – Det er ikke lett å finne slike gode kandidater, og jeg er glad for at vi har kunnet innstille Fjellgren til denne stillingen, sier Somby.

  Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren i Tana
  Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK