– Samer må råde over stemmerett

FNs rasediskrimineringskomité mener samene selv må få avgjøre hvem som kan stemme ved sametingsvalget.

Bilde

FNS rasediskrimineringskomité oppfordrer Finland til å omgjøre vedtaket om hvem som kan stå i Sametingets valgmanntall.

Foto: NRK

I Finland må samer selv avgjøre hvem som kan stemme ved sametingsvalget, mener FN.

FN kritiserer Finlands høyeste forvaltningsdomstol og mener den diskrimerer samene fordi den ikke tar hensyn til Sametingets definisjon av det å være same.

Omgjør vedtaket

FNS rasediskrimineringskomité oppfordrer Finland til å omgjøre vedtaket om hvem som kan stå i Sametingets valgmanntall.

Komiteen mener samene selv i større grad skal kunne avgjøre hvem som kan stå i manntallet.

For ett års tid siden bestemte domstolen at en person med samiske aner fra 1700-tallet kunne føres inn i manntallet.

Samerådet forventer at vedtaket nå blir omgjort.

Assimilering

FN mener at vedtaket kan åpne manntallet for titusener og at samer med det kan bli assimiliert i majoritetssamfunnet.

Samerådet mener samenes råderett står på spill.

– Finland må selvfølgelig jobbe for at samene selv skal avgjøre hvem som kan få stemme ved sametingsvalget. Det kan ikke være slik at utenforstående kan gjøre det, sier Niko Valkeapää i Samerådet, til YLE.

Skal endre loven

Sametinget og finske statlige myndigheter møtes i neste uke for å utforme den nye sametingsloven i Finland.

Sametingspresidenten mener rasediskrimineringskomiteens oppfordring er svært viktig.

– I forbindelse med lovarbeidet må vi legge fram argumenter når det gjelder definisjoner, sier Klemetti Näkkäläjärvi, president i Sametinget i Finland.