– Alta kommune må ta ansvar

NSRs sametingsgruppe ber Alta kommune gjøre noe med det dårlige undervisningstilbudet som kommunen gir samiske barn.

Rita Alise Porsanger

NSRs sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSRs sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger sier at det ikke er akseptabelt at barn ikke får den samiskundevisningen som de har krav på.

– Må løse saken

– Alta kommune må sette seg ned nå for å se hva det er som gjør at det er vanskelig å rekruttere samiske lærere og vikarer, hvordan er situasjonen til lærere i Alta, som har samiskundervisning.

Men Porsanger sier at de også må sette seg ned og løse den konkrete problemstillingen som er her og nå.

– Det har kommet fram i media at enkelte elever ikke har hatt samiskundervisning på to måneder og det er forkastelig

Vil prøve å forbedre seg

Leder for hovedutvalget for barn og unge i Alta, Otto Erik Aas, sier at de stadig vil prøve å forbedre seg, også på dette området.

– Det er jo veldig viktig at vi greier å gi et godt tilbud til de samisktalende elevene i vår kommune. En ting er å gi ekstraundervisning etter skoletid for å ta igjen de forsømte. En annen ting er å se på hvordan vi i fremtiden kan organisere oss, for ikke å være så sårbar for sykdomsfravær blant lærere, sånn at vi kan bli flinkere til å kjøpe vikartjeneste, sier Aas.