Norges største reindriftskommune vil bli blant de største kommunene på lakseoppdrett

Lakse- og ørretoppdrett skal gi opptil 200 nye arbeidsplasser i innlandskommunen Kautokeino.

Møte om lakseoppdrett i Kautokeino

Representanter for det belgiske selskapet ENPROTECH bvba holder i dag et informasjonsmøte for formannskapet i Kautokeino kommune.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Det belgiske selskapet Enprotech BVBA har i dag møte med formannskapet i Kautokeino kommune.

På møtet blir planene om landbasert lakse- og ørretoppdrett i innlandskommunen Kautokeino bli lagt frem.

Det er den samiske avisen Ávvir (innlogging kreves) som er først ute med denne nyheten.

Johan Vasara

Ordfører Johan Vasara (Ap) er positiv til flere arbeidsplasser i kommunen.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Å få til dette ville bety mye for Kautokeino kommune. Her har vi hatt stor arbeidsledighet i mange år. Vi vet at dette er en stadig voksende næring i Norge. I tillegg er det interessant med produksjon av laks i landbaserte lukkede anlegg, sier ordfører Johan Vasara til NRK Sápmi.

Har du tro på dette?

– Det snakkes om rundt 200 arbeidsplasser. Det er nok et veldig optimistisk tall, men hvis vi får i hvertfall 10 prosent av dette så er vi fornøyde, sier Vasara.

Ønsker en avtale med kommunen

Før møtet skriver daglig leder i Sundnes projects AS, Ole Morten Sundnes, at de ønsker en avtale med kommunen om produksjon av atlantisk laks i Kautokeino kommune.

Ole Morten Sundnes

Ole Morten Sundnes er daglig leder i Sundnes projects AS.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Sundnes projects AS er samarbeidspartneren til Enprotech BVBA.

Prosjektet skal i følge Sundnes etablere en lønnsom og bærekraftig industri med stort antall nye arbeidsplasser, både direkte og innen relatert virksomhet.

– Atlantisk laks er populært og et høyt verdsatt produkt i de fleste land i verden. Siden starten i Norge i 1970 har industriell produksjon foregått i sjø, og er meget lønnsomt. Men som kjent er det problemer med rømming, sykdom, parasitter som lakselus og forurensning på produksjonsstedet. Derfor har oppdrett på land blitt mer og mer aktuelt, skriver Sundnes.

Johan Vasara og Kent Valio

Ordfører Johan Vasara og rådmann Kent Valio følger spent med på det det belgiske selskapet har å fortelle.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Vi tar seriøst alle titak som tar sikte på å bringe flere arbeidsplasser til kommunen Det hadde jo vært stilig hvis Norges største reindriftskommune også kunne bli en av de største kommunene i landet på lakseoppdrett, sier Johan Vasara.

I følge egenreklamen er Enprotech BVBA verdensledende innen vann-, luft- og avfallsrensning med blant annet Danone, PepsiCo, Cargill and Merck som kunder.

Selskapet bygde i 2016 et anlegg til Muntons og vant med det prisen «Best Food & Drink AD & Biogas Project». Det samme året vant Enprotech BVBA et anbud for vann og avfallsrensning i et storskal prosjekt for lakseoppdrett i Polen.

– Selskapet besitter nødvendig ekspertise og kapasitet til å operere som hovedentreprenør for komplette oppdrettsanlegg, skriver Sundnes.

200 arbeidsplasser eller mer

I et framtidig prosjekt i Kautokeino vil selskapet bidra blant annet til følgende: Dette prosjektet er fortsatt bare på idestadiet, men det kan jo lykkes og bringe nye muligheter for en kommune som Kautokeino, mener Sundnes.

  • Sterkt forkus på biosikkerhet
  • Innovativ utrusting for oppdrett og videreforedling
  • Profesjonell rensning av vann og avfall som sikrer ren og grønn produksjon
  • Nøkkelferdige produksjonsfasiliteter
  • Rekruttering av investorer
  • Internasjonal markedsføring og salg
  • Internasjonal logistikk
Kautokeino, Guovdageaidnu

Kautokeino kommune ligger på innlandet i Finnmark. Nå planlegges det lakseoppdrett her.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi anbefaler at kommunen tar sikte på en produksjon på 10.000 tonn, som vil generere cirka 200 arbeidsplasser eller mer, avhengig av hvilken videreforedlingsgrad som velges. Videreforedling kan også skje i samarbeid med nabokommune i Finland for å unngå EUs tollbarrierer, skriver Sundnes.

Investeringskostnadene i Kautokeino vil ligge på rundt 500-600 millioner kroner.

– Vi vet at et lignende prosjekt er under planlegging blant annet i Tinn kommune i Telemark. Vi har vært i kontakt med Tinn kommune og hørt hvordan det går med arbeidet der. Vi kommer til å fortsette dialogen med dem, sier ordfører Johan Vasara.