Bekymret for usikkerhet rundt kunstmuseum

Landsstyret i NSR ber de uenige partene om å komme til enighet om samisk kunstmuseum.

De Samiske Samlinger

Eierne av museumsbygget i Karasjok nekter å overgi eieransvaret for bygningsmassen til Statsbygg

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) beklager den uenigheten som har oppstått om byggingen av det samiske kunstmuseet i Karasjok, og ber partene om å sette seg ved bordet igjen og komme til enighet.

Karasjok kan miste museet

Aili Keskitalo

NSR-leder Aili Keskitalo

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Samisk kunstnerforening og De samiske samlinger i Karasjok har i en årrekke kjempet for å få rustet opp museumsbygget i Karasjok slik at den skal kunne huse et fremtidig nasjonalt samisk kunstmuseum.

Nå kan imidlertid det hele glippe fordi eierne av museumsbygget nekter å overgi eieransvaret for bygningsmassen til Statsbygg. For Statsbygg er det et ufravikelig krav at de skal eie bygget før de bevilger penger til prosjektet.

Nylig møttes partene, men de kom ikke til enighet om noe som helst.

Kommunene Porsanger og Kåfjord har allerede meldt sin interesse for å få det planlagte nasjonale samiske kunstmuseet , etter at museet i Karasjok sa nei.

– Må finne løsninger

NSR har lenge støttet arbeidet for å etablere det nasjonale samiske kunstmuseet, og de er svært bekymret for den usikkerheten som nå er skapt om byggingen og etableringen av det planlagte kunstmuseet.

– Uenigheten som har oppstått om byggingen av kunstmuseet er sterkt beklagelig. Det har hele tiden vært enighet om at dette museet skal etableres i Karaskjok, og NSR mener det ikke er klokt å skape usikkerhet om lokaliseringen. Nå må partene igjen sette seg ved bordet, og finne løsninger. Det er en ulykke for det samiske samfunnet om museumsplanene nå stopper opp, sier NSR-leder Aili Keskitalo.

NSR vil løfte denne saken på Sametingets plenum i neste uke.