NRK Meny
Normal

Bekymret for innbyggerne sine

Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta retter kritikk mot Helse Finnmark, og bekymrer seg for kommunens innbyggere.

Folk uten arbeidsgiver kan bli tapere i helsekøene.

ILLUSTRASJONSBILDE: Mange i Finnmark har lang vei til sykehuset. Kautokeinos ordfører er bekymret for den lange reiseveien til sine innbyggere.

Foto: Scanpix / SCANPIX

«Kautokeino kommune ser med stor bekymring på belastningen våre innbyggere møter i det norske helsevesenet når de trenger behandling ved sykehus, som er nødvendig helsehjelp i vår velferdsstat. Denne praksisen som nå vises i Helse Finnmark er på ingen måte akseptabel.»
Slik skriver ordfører Hætta i en pressemelding. Han frykter at den nye praksisen vil forlenge reisetiden for pasienter fra Kautokeino ytterligere. De har allerede en av Norges lengste vei til sykehustjenester.

Klemet Erland Hætta

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta mener praksisen som vises i Helse Finnmark ikke er akseptabel. (Bildet er fra en annen anledning.)

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Hvis en pasient fra Kautokeino har legetime i Hammerfest på en tirsdag eller torsdag, kan vedkommende nå risikere å måtte være på reisefot i opptil tre dager. Dette er fordi Finnmarkssykehuset nå har strammet inn praksisen med å bevilge taxi til pasienttransport.

Ber om møte med Helse Finnmark

«Vi peker på sårbarheter vår befolkning har med spredt bosetting, ulike tilgjengelige tilbud på grunn av lange avstander/geografi. Det berører derfor diskusjonen om likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor man bor i landet.»

Ordføreren ber derfor om et snarlig møte med Helseforetaket i Finnmark for å få en redegjørelse på den siste innskjerpingen Helse Finnmark har foretatt i forbindelse med pasientreisepraksisen.

– Et politisk spørsmål


Kommunikasjonsrådgiver i Finnmarkssykehuset, Eilert Sundt, sier at det ikke er så mye de kan gjøre med kritikken, for det er loven som styrer retningslinjene for sykehusene.

– Det er selvfølgelig helt andre reisebelastninger i Finnmark i forhold til i sentrale strøk, så om disse retningslinjene er gode nok for Finnmark er et politisk spørsmål, og må i så fall tas opp politisk, sier Sundt til NRK Sápmi.


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven):

Eilert Sundt

Kommunikasjonsrådgiver for Finnmarkssykehuset Eilert Sundt sier det ikke er så mye Helse Finnmark kan gjøre med kritikken.

Foto: Pressebilde

Utdrag fra § 2-6.Rett til syketransport:

«Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. Ved beregning av stønaden skal taksten for den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel legges til grunn, med mindre pasientenes helsetilstand gjør det nødvendig å nytte et dyrere transportmiddel, eller det ikke går rutegående transport.»