Fremdeles bekymret etter barnevernsmøte

En barnehageavdeling i Kautokeino har meldt en fjerdedel av foreldrene til barnevernet.

Bilde

Vedkommende har barn i en barnehageavdeling i Kautokeino hvor en av fire har mottatt brev om at barnevernet er varslet.

Foto: Åse Pulk/NRK

Onsdag kveld møttes foreldre, rådmannen, barnevernet og en av barnehagene i kommunen til det som skulle være et oppklaringsmøte.

En avdeling i barnehagen har i høst sendt bekymringsmeldinger til barnevernet rundt en fjerdedel av barna.

Ikke beroliget

– Vi forklarte hvordan barnevernet arbeider. Hvilke lover og regler det må følge, og hva slags forpliktelser det har.

– Vi forklarte også hvordan barnehagen arbeider med tips og hvilke rutiner de har, sier Anne-Marie Gaino, assisterende rådmann i Kautokeino kommune.

En gruppe foreldre har skrevet brev til kommunen med kritiske spørsmål til arbeidsmetoder og spørsmål. Et av spørsmålene går på kjennskap til normaladferden til barn i alderen tre til seks år.

Ikke alle er fornøyd med svarene som ble gitt på møtet mellom partene.

Høy terskel

– Det som gjør at jeg fremdeles er bekymret er at barnehagen mener at den har en veldig høy terskel for å varsle barnevernet, og at barnehagen mener at den har gjort en veldig god jobb denne høsten, sier en forelder til NRK.

Foreldrene bak brevet er forundret over barnehagens og barnevernets arbeidsmetoder etter at barnevernet ble varslet om 25 prosent av barna i en og samme barnehageavdeling.

– Vi vil vite hvordan barnehagen snakker med barna. Er det flere ansatte enn én, eller er det mange som snakker med samme barn? spør forelderen.

– Henlagt

– Når barnevernet behandler saken, blir saken henlagt. Det kan bety at forarbeidet ikke har vært godt nok. Vi vil at barnehagen og barnevernet setter fokus på dette. De bør undersøke sakene grundigere og kommunisere med foreldrene, sier forelderen.

Frykt

Det oppsto uro blant foreldrene i barnehageavdelingen etter hvert som foreldrene snakket sammen og fikk kjennskap til at flere hadde fått brev i posten med varsel om at barnevernet var kontaktet, uten å ha hørt om saken på forhånd.

– Vi syntes grunnlaget for meldingene til barnevernet var dårlig. Det førte til at foreldrene fryktet at barn plutselig skulle bli hentet i barnehagen. Er det min tur neste gang?

Vedkommende forelder ser nå fram til at Kautokeino kommune svarer på brevet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.