Bekymrede Tysfjord-foreldre

Samiske foreldre i Tysfjord er lei av å oppleve at barna deres forblir "stensilbarn".

Beate Ráhka-Knutsen, talsperson for samiske foreldre i Tysfjord

Beate Ráhka-Knutsen, talsperson for samiske foreldre i Tysfjord

Foto: Harrieth Aira / NRK

Nå skriver de brev til Sametinget og krever at deres barn blir likestilt med norskspråklige barn.

Det ble i forrige uke kjent at Sametinget avslo Tysfjord kommunes søknad om å utvikle Drag skole i Tysfjord til et kompetansesenter for lulesamisk læremiddelproduksjon.

Se også: - Et slag under beltestedet

Etter at foreldrene fikk denne meldingen fra Sametinget ser læremiddelsituasjonen urovekkende ut, skriver foreldrene i brevet til Sametinget.

"Stensilbarn" i generasjoner

I brevet til Sametinget skriver de at de er lei av å oppleve at barna deres generasjon etter generasjon forblir "stensilbarn".

Foreldrene viser til at barn som har lulesamisk som første- eller andrespråk i grunnskolen har rett til opplæring på morsmålet sitt, men lulesamisk språk står i fare for å forsvinne selv om mange tiltak er satt i gang for å revitalisere språket. Foreldrene påpeker at stadig flere av den yngre foreldregenerasjonen ønsker opplæring i og på samisk for sine barn.

– Grunnskolen har generelt en nøkkelrolle for å få denne positive, men sårbare utviklingen til å fortsette, skriver foreldrene.

Krever adekvate læremidler

Foreldrene krever nå at deres barns rettigheter lovfestes.

– Barna våre har rett og krav på å bli likestilt med norskspråklige barn. Vi krever at denne retten blir lovfestet, skriver foreldrene.

Og foreldrene vil vite hvilke planer og strategier Sametinget har for å løse en uholdbar læremiddelsituasjon for lulesamiske barn.

– Vi forventer en orientering om planer og strategier for hvordan våre barn skal få adekvate læremidler, og hvordan denne uholdbare læremiddelsituasjonen skal løses, skriver foreldrene i brevet til Sametinget.