– Beklager, sørsamer

Skogeierne i Røros beklager uttalelsen om sørsamenes IQ.

Anders Sjøvold

Anders Sjøvold i Rørosbygdenes skogeierlag.

Foto: Arbeidets Rett

– Vi angrer på det vi har skrevet, og beklager det sterkt, sier Anders Sjøvold til NRK Sámi Radio.

Han er leder for Rørosbygdenes skogeierlag. Nå trekker laget høringsuttalelsen sin om samerettsutvalgets innstilling tilbake.

– Vi kommer med en beklagelse, sier Sjøvold.

I forrige uke offentliggjorde NRK Sámi Radio uttalelsen til skogeierlaget. Her framkom det blant annet at sørsamene burde IQ-testes og gentestes .

"Dette er mennesker med meget høy intelligens (en iq går langt over andre familier i bygda) en stor del av dem har universitetsutdannelse bak seg", argumenterte Rørosbygdene skogeierlag i uttalelsen som de nå altså trekker tilbake.

– Samene favoriseres

Skogeierlagslederen har litt vansker med å forklare hvorfor formuleringene i uttalelsen ble slik de ble. Han understreker at han selv ikke har sagt dette.

– Vi føler ingen skilnad mellom oss og dem. Når vi leser samerettsutvalgets innstilling, så favoriseres dem i forhold til andre folk i bygda. Det er ikke noe annet som ligger bak dette. Vi føler at vi ikke får den behandlingen som samene får i dag, sier Anders Sjøvold.

I dag varslet SOS Rasisme i Sør-Trøndelag at de vil politianmelde skogseierlaget for rasisme.

– Det stiller vi oss uforstående til. Vi har jo blitt hengt ut for rasisme tidligere også i forbindelse med rettssaker. Sier man noe om samene, blir man fort stemplet som rasister, kommenterer Anders Sjøvold.

Han synes laget er behandlet urettferdig.

Mente det ikke sånn

Anders Sjøvold beklager også formuleringene om gentest og IQ-test.

– Det var ikke sånn vi mente det. Hadde vi lest litt nøyere på det ville vi nok ha tatt det vekk. Hele Fjellheim-familien vil få en unnskyldning. Vi har ikke hatt noen problemer med å omgås familien tiltross to rettssaker. Jeg har ikke snakket med dem enda, sier lederen for Rørosbygdenes skogeierlag til NRK.

Leder for Riast/Hylling reinbeitedistrikt Inge Even Danielsen synes det er positivt at Rørosbygdenes skogeierlag beklager uttalelsene.

– Jeg regner med at det også gjelder andre uttalelser Anders Sjøvold har kommet med tidligere, sier Danielsen til NRK Sámi Radio.

Fastholder anmeldelsen

Inge Even Danielsen

Inge Even Danielsen.

Han forteller at samene har fått mange sympatierklæringer etter at det ble kjent hva skogseierne hadde skrevet.

– Det har gått opp for flere om hvilke forhold vi har levd under, og de holdningene som er gjeldende. Uttalelsene gjenspeiler hvordan situasjonen har vært, sier Danielsen.

Selv om Rørosbygdenes skogeierlag trekker tilbake uttalelsen, fastholder reindriftssamen at disse er rasistiske.

– Disse føyer seg inn i rekken av tidligere uttalelser. Jeg synes det er greit at SOS Rasisme anmelder dette. Denne anmeldelsen kan være med på å få folk til å uttale seg mer edruelig i forhold til reindrifta, sier Inge Even Danielsen.

Kenneth Fuglemsmo i SOS Rasisme Sør-Trøndelag vil i dag levere anmeldelsen mot skogeierne.

– Det er ikke første gang laget kommer med denne type uttalelser. Dette er en offentlig uttalelse som er av rasistisk art. Laget har stor innflytelse i området. Røros-ordføreren er jo også medlem av laget, sier han til NRK.