Beitestrid i Godfjorden

Reineier Arild Pettersen Inga kritiserer grunneiere i Godfjorden. – De respekterer ikke våre grunnlovsfestede og prisippielle rettigheter til reindrift, sier Inga. Det er uenighet om rein som grunneiere beiter på innmark området. – – Vi har forståelse for belastningen. Men da må grunneierne også forstå at de må gjerde inn innmarka, sier Inga til Vesterålen Online.