Behov for hjelp – prosjekter igangsettes

Fylkesmannen skisserer løsninger til tiltak for Tysfjord-samfunnet. Og Sametingets visepresident understreker viktigheten av et samisk perspektiv i prosjektet.

Hill Martha Solberg

Fylkesmann Hill Martha Solberg presenterte skisse til prosjekter som først og fremst skal komme de berørte, men også hele samfunnet til gode.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er med bakgrunn i avdekking av et stort antall overgrepssaker at man nå må igangsette spesielle oppfølgingstiltak i Tysfjord-samfunnet.

Slik begrunner fylkesmann Hill Martha Solberg satsingen fra sentrale myndigheter som har gitt Fylkesmannen i Nordland i oppdrag å igangsette tiltak etter de mange overgrepene som er kommet frem etter VGs oppslag 11. juni i fjor.

Fem ulike tiltak

Sist uke inviterte Fylkesmannen til et åpent dialogmøte på Drag i Tysfjord, og presenterte der forslag til ulike skisser som er ment å avhjelpe situasjonen som har oppstått, men også i bruk som et verktøy for å hindre nye overgrep.

Fylkesmannen viste til fem ulike delprosjekter der første prosjekt omhandler hjelp til de berørte. Neste prosjekt har barn og unge i fokus, der grensesetting og eierskap til egen kropp er sentral. Det tredje prosjektet har fokus på de som jobber med barn og unge, og det fjerde prosjektet omhandler å utarbeide en helhetlig oppvekstplan for barn og unge.

– Og så har vi i tillegg blitt enige om i dag at Árran skal inn og ha hovedansvar for et delprosjekt som omhandler det å bygge tillit.

Les: Gir millioner til Tysfjord-saken - NRK Sápmi

Savner samisk fokus

Sametingets visepresident Lars Filip Paulsen var ikke helt beroliget over det han kaller manglende fokus på det samiske i prosjektskissen, og også med tanke på at Tysfjord kommune blir delt i to om et par år.

– I dette forslaget har vi savnet både det samiske perspektivet, men også det å være framtidsrettet mot nye kommuner.

– Som det kom fram, også her under møtet, så er overgrepsofrene som sto frem samer, og det har veldig stort fokus på det samiske. Så det er klart at det samiske må være i bunn i alt man foretar seg i prosjektet, og i alle tiltak.

Sametingets visepersident Lars Filip Paulsen og Fylkesmann

Hill Martha Solberg er glad for at også Lars Filip Paulsen minner på om det samiske perspektivet i prosjektet.

Foto: Sander Andersen / NRK

Fylkesmann Hill Martha Solberg understreker også viktigheten av det samiske i prosjektet.

– Jeg har vært veldig tydelig på at dette omfatter hele Tysfjord-samfunnet. Og det betyr alle som bor her, selvfølgelig også den samiske befolkningen. Vi har også beskrevet i prosjektet hvor viktig det er å få det samiske perspektivet med. Så det er flott at det blir kraftig understreket her i dag.

Styrket

Solberg ser det som en selvfølge at planen implementeres i de nye kommunene også, og at dette ender med at Tysfjord kommer styrket ut av dette.

– Det skal være godt å vokse opp i kommunen. Du skal kunne være ung og ungdom, og være stolt av hjemstedet, være stolt av det miljø du kommer fra, og være stolt hvis du er same fra Tysfjord.

– Vi håper å få til noe positivt både på holdningssida, og ikke minst at man gjenoppbygger tapt tillit som tydelig er kommet fram her. Noen miljø har ikke god tillitt til offentlig systemer, til stat og kommune. Der er det en stor jobb å gjøre.

Les også: Over 30 saker henlagt - NRK Sápmi