NRK Meny
Normal

Behovet for fosterhjem er stort

43 barn og unge venter i dag i institusjon og beredskapshjem i Nord-Norge i påvente av et sted å bo.

Fosterhjem
Foto: bufetat / illustrasjonsbilde

-De aller fleste er ungdommer hvor hovedårsaken til at de ikke kan bo hjemme er omsorgsevnen til de voksne, og ikke kjennetegn ved ungdommen selv, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.

Aldri før har barnevernet hatt så høye tall på å rekruttere familier til å være fosterhjem. I fjor hadde de tall på 150 familier som tok i mot barn til deres hjem i Nord-Norge.

Selv om mange barn har fått plass i fosterhjem, så finnes det de som må vente. Mange av disse ungdommene ender opp med en følelse at ingen vil ha dem. Jo lengere ventetiden på institusjon er, jo tøffere blir det for disse ungdommene.

– Vi gjør individuelle undersøkelser i familiene, og ser hvilken støtte og hjelpetiltak vi kan gi til både barn og foreldre før vi griper inn og flytter på barnet, sier Bergstrøm.

Vil ha flere hjem

De aller fleste ønsker å bli fosterforeldre til mindre barn, men kun 14 % av fosterbarna er under 6 år, og over halvparten er over 13 år.

–Vi håper å få tak i flere fosterhjem, hvor kanskje barn har flyttet ut, og de voksne ennå har tid og overskudd til å bidra, og kunne hjelpe en ungdom til en god start på voksenlivet, sier regiondirektøren.


Brukerundersøkelser gjort av Bufetat viser at barn i fosterhjem i veldig stor grad har det bra. 8 av 10 barn og unge i fosterhjem har det bra der de bor, er trygge og har tillit til fosterforeldrene.


Det har vært en tredobling i bruk av fosterhjem de siste 25-30 årene. Det er utfordringer med å rekruttere nok fosterhjem til ungdom. Mange ønsker å bli fosterforeldre til et barn, men kun 14 % av fosterbarna er under 6 år, 50 % er over 13 år.

Bergstrøm forteller at responsen på familier er god, men det er fremdeles stort behov. Og det å gi barn beskyttelse er den voksnes viktigste oppgave.