– Behov for flere samiske fosterhjem

Barnevernsleder i Kautokeino mener det er et stort behov for flere samiske fosterhjem, slik at samiske barn ikke mister deres språk- og kultur.

Barnevernskonferansen i Alta

Omtrent hundre fagfolk og andre deltok i barnevernskonferansen i Alta denne uken.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Berit Anette Hætta

Barnevernsleder i Kautokeino Berit Anette Hætta.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– I dag har vi nok fosterhjem, men flere saker blir opprettet kontinuerlig, som viser til at vi trenger flere samiske fosterhjem, sier Barnevernsleder i Kautokeino Berit Anette Hætta.

Innspillet til Hætta kommer i kjølvannet av barnevernskonferansen som ble avholdt tirsdag og onsdag i Alta.

Tema for konferansen er ”et barnevern til beste for samiske barn”.

– Trenger flere fosterfamilier

I Kautokeino er det ingen samiske barn som er blitt tvungen til å flytte inn hos en norsktalende familie, i følge Hætta. Selv om dette er tilfelle, så ønsker hun at enda flere kunne gi et hjelpende hånd til barn som trenger hjelp.

– Det er veldig viktig at fosterhjemmet passer til barnet. Jo flere hjem vi har å velge mellom, desto lettere er det for oss å finne hjemmet som passer best for barnet, sier Hætta.

Tilpasning etter barnets behov og alder

Hun understreker at et hvert enkelt barn har forskjellige behov, og deres alder er også veldig sentral når de skal velge ut et fosterhjem i hvert enkelt tilfelle.

– Det er barnets behov og alder som vektlegges høyest da vi velger et fosterhjem for barnet, svarer Hætta.

I dag kan Barnevernet i Kautokeino som oftest velge mellom to familier av gangen.

– Dette er ingen optimal situasjon, da vi ikke har mulighet for å finne et hjem for barn som egner seg best for deres behov, sier Hætta.

Store forskjeller i urfolksregionen

I følge Hætta er det store forskjeller i Ávjovárri urfolksregion, som består av Kautokeino, Karasjok og Porsanger kommune.

– I Porsanger er majoriteten norsktalende, mens i Kautokeino er majoriteten samisktalende. Samtidig er flesteparten av de barnevernsansatte i Porsanger norsktalende, mens i Kautokeino er de fleste samisktalende. Forskjellene mellom disse tre kommunene blir bare mer og mer tydelig, jo mer jeg jobber med barnevernsaker, sier Hætta.

Rekrutteringskampanje

Silje Karine Muotka

NRS sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

NSR vil ha en kampanje for å rekruttere flere samiske fosterhjem, skriver det samiske partiet i en pressemelding.

– Vi vet det er utfordrende å få nok samiske fosterhjem, derfor har vi satt i gang en kampanje for å få flere samiske fosterhjem til disposisjon, sier Silje Karine Muotka, NSR sametingsrepresentant og leder i Oppvekst, utdanning om omsorgskomiteen på Sametinget.

Først og frems ønsker NSR å synliggjøre behovet for samiske fosterhjem i de samiske kommunene, men også for å vise folket hvor viktig samiske fosterhjem er for de samiske barna.

– Alle har et ansvar å gi omsorg

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Sametingsråd Ellinor Jåma som har ansvar for barnevernssaker i sametinget er tydelig om sin egen mening om saken.

– Jeg tenker at alle har et ansvar for å gi omsorg, og særskilt i forhold til barn og unge som trenger ekstra omsorg.

Hun ønsker flere åpne dører i det samiske samfunnet.

– Vi kan ikke glemme omverden. Vi lever i et samfunn som er veldig egosentrisk, og det er en skummel utvikling. Vi er nødt til å bli et mer åpent og inkluderende samfunn, slik at vi kan ivareta de som er rundt oss som trenger det spesielt.

Hvordan skal vi snu trenden?

– Vi må bevisstgjøre folk, gjerne via rekrutteringskampanjer. For når man får en påminnelse om at det er barn og unge som trenger oss. Da tror jeg det er mye lettere for folk å åpne døra si for å ivareta samiske barn som trenger omsorg, svarer Jåma.

Barnevernskonferansen arrangeres av Sametinget i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark, Bufetatregion nord og Høgskolen i Finnmarki forbindelse med deres 25 års jubileum for oppstart av barnevernutdanningen.