Fødestuene i nord består

Helse Nord har vedtatt å opprettholde alle fødestuene i Nord-Norge.

Fødeavdelinga i Narvik

I Narvik har det vært sterke protester mot en eventuell omlegging av fødetilbudet. Protestene er hørt for fødetilbudet vil fortsatt bestå.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Kvaliteten på tilbudet skal styrkes ved økt satsing på rekruttering av fødselsleger.

– For Nord-Norge er det viktig med en spesialisthelsetjeneste som yter alminnelige tjenester nært der folk bor. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre et desentralisert fødselstilbud. Nå skal vi ytterligere intensivere arbeidet med å utdanne og rekruttere de fagfolkene vi trenger, sier Bjørn Kaldhol, styreleder i Helse Nord RHF.

Etablerer regionalt fagråd

Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt. Det skal også etableres et regionalt fagråd i gynekologi og fødselshjelp.

I tillegg skal det utarbeides en regional tiltaksplan der utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk står sentralt.

– Rekrutteringen til dette fagfeltet er svak nasjonalt. Vi må ta lærdom av erfaringene fra rekrutteringsprosjektet i psykisk helsevern. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø vil ha en svært viktig rolle for å utdanne nye spesialister til landsdelen, understreker Bjørn Kaldhol.

Lofoten beholder føden

Beslutningen innebærer at den forsterkede fødeavdelingen i Lofoten får bestå. Fødeavdelingen ble anbefalt omgjort til en vanlig jordmorstyrt fødestue i forslaget til nye nasjonale kvalitetskrav for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Nå har Helse Nord besluttet at kirurgisk gynekolog i vakt fortsatt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt i Lofoten.

I Helse Nord er det kvinneklinikker i Tromsø og Bodø. Fødeavdelinger er det i Sandnessjøen, Mo i Rana, Stokmarknes, Narvik, Harstad, Hammerfest og Kirkenes. Jordmorstyrte fødestuer er det i Brønnøysund, Mosjøen, Gravdal, Lenvik, Nordreisa og Alta.