NRK Meny
Normal

Ungdom i Kåfjord vil ha flere tilbud

Ungdom i Kåfjord vil ha flere tilbud til barn og unge, samt at dagens skolestruktur beholdes.

Manndalen skole - Olmmáivákki skuvla

Ungdom ønsker at dagens skolestruktur skal bestå, de er redd for fraflytting hvis noen skoler legges ned.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Valglogo

To av ordførerkandidatene i kommunen vil jobbe for at barn og ungdom i Kåfjord skal trives, samt at kommunen skal bli attraktiv kommune å flytte til.

Steffen Andre Blomstereng

Steffen Andre Blomstereng ønsker at kommunen tilrettelegger mer tilbud til barn og ungdom, samt at dagens skolestruktur ikke forandres.

Foto: Privat

Steffen Andrè Blomstereng (18) fra Manndalen ønsker at kommunepolitikere skal legge mer vekt på tilbud til barn og ungdom. Blomstereng ønsker også at nåværende skolestruktur med skole i Olderdalen, Trollvik og Manndalen skal beholdes.

Vil følge opp ønsket

Jens Aleksander Simonsen

Ordførerkandidat for Kåfjord Høyre, Jens Aleksander Simonsen sin hjertesak er å få gode omsorgsboliger til de eldre og de som trenger det, og at det er viktig å støtte tiltak som gjelder barn og ungdom.

Foto: Privat

Ordførerkandidat for Nordnes, Manndalen og Skardalen bygdeliste, Ludvig Rognli sier at de vil jobbe for en bedre hverdag for barn og ungdom, samt at alle har boplass og arbeidsplasser.

– Vi skal tilrettelegge tilbud i kommunen slik at barn og ungdom vil bo i kommunen, sier Rogli.

Han sier han vil gjøre alt for å beholde skolestrukturen, og om nødvendig starte privatskole hvis det blir snakk om å legge ned skoler.

Ordførerkandidat for Høyre, Jens Aleksander Simonsen (21) har som kjernesak å gi de eldre og helsetrengende heldags omsorgsboliger, samt å få til bedre valgfrihet for eldre og de som trenger omsorg.

Skolestruktur er viktig

Både Ludvig Rognli og Jens Aleksander Simonsen sier at det er viktig med god skolestruktur.

– Nåværende skolestruktur er jo allerede bestemt av sittende kommunestyre og vi

Toppkandidat Manndalen-Skardalen-Nordnes bygdeliste, Ludvig Rognli.

Ordførerkandidat for Nordnes, Manndalen og Skardalen bygdeliste, Ludvig Rogli sier at det er viktig å jobbe med ungdommens ønsker.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

forholder oss til det, men hvis dette taes opp igjen, så vil vi ta det derifra sier Simonsen.

– Det er viktig at det fins et oppvekstsenter i alle de nåværende bygdene, men at det nødvendigvis ikke er 1-10 skole, fortsetter han.

Ludvig Rogli sier at Nordnes, Manndalen og Skardalen bygdeliste ble en realitet etter skoledebatten som har vært i kommunen.

– Vi er helt klare på å beholde 1-10 skole i Manndalen og Olderdalen, samt småtrinnet i Trollvik.

Valgkamp også i sosiale medier

Både Kåfjord Høyre og Nordnes, Manndalen og Nordnes bygdeliste starter valgkampen i neste uke og begge paritiene vil bruke sosiale medier under valgkampen.

Hør førstegangsvelger Steffen Andre Blomstereng:

Steffen Andre Blomstereng

Hør Kåfjord Høyre, Jens Aleksander Simonsnen:

Jens Aleksander Simonsen, Kåfjord Høyre

Hør Nordnes, Manndalen og Skardalen bygdeliste, Ludvig Rognli:

Ludvig Rognli, Nordnes, Manndalen og Skardalen bygdeliste