NRK Meny
Normal

Bedring i rypejakta siden 2012

Finnmarkseiendommen melder at rypebestanden doblet seg i løpet av ett år.

Havner denne rype i gryta i år?

Finnmarkseiendommen (FeFo) melder at både rypetelling, og innrapporterte rypefellinger viser at rypebestanden var i betraktelig bedre stand under forrige jakt enn den foregående.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Takseringene i august i fjor viste god produksjon hos rype og skogsfugl og jegernes fangstrapporter bekrefter nå dette, skriver FeFo i en pressemelding.

Rypebestanden doblet seg i forhold til sesongen 2012/2013, og dette gjenspeiler seg i den økte avskyting av rype.

I 2012 og 2013 ble det flere steder i landet slått alarm om historisk lave bestander av rype.

Færre solgte kort

I jaktsesongen 2013/2014 ble det solgt 5298 jaktkort for småvilt, som var omtrent 650 flere solgte kort i forhold til foregående sesong. Jaktkortsalget fordelte seg på 2868 jegere bosatt i Finnmark og 2430 tilreisende jegere.

Kautokeino kommune var Finnmarkseiendommens mest populære småviltjakt kommune foregående år, med 3222 aktiverte jaktdager, mens Loppa kommune var den kommunen med færrest aktiverte jaktdager, kun 53 dager.

Jegerne har vært flinke til å bidra med viktig informasjon også denne jaktsesongen. Totalt 23 563 jaktdager ble aktivert i sesongen som var, og av disse ble 19 639 dager rapportert jaktet/ikke jaktet.

– Dette gir en fangstrapporteringsandel på 83 %, noe vi er svært fornøyd med, sier Even Borthen Nilsen, utmarksforvalter i FeFo, i pressemeldingen.

Rypeantallet doblet

Lirype er det mest populære småviltet på Finnmarkseiendommen. Basert på registrerte fangstrapporter ble det anslagsvis felt 12 600 liryper og 4800 fjellryper i løpet av sesongen 2013/2014. I snitt felte jegerne i Finnmark 0,75 liryper per jaktdag.

Tilsvarende tall fra 2012/2013 viser 6300 felte liryper og 3400 fjellryper.

– Denne økningen i antall felte ryper samsvarer godt med økningen i rypebestanden, og gir en anslagsvis lik andel felte liryper i forhold til den totale lirypebestanden de siste to sesongene, sier Borthen Nilsen.

Ny jaktsesong nærmer seg

Allerede 15. juli starter neste sesongs småviltjakt med muligheter for jakt på rødrev. Rovviltkortet og små rovviltkort er tilgjengelig for salg fra 1. juli. Ordinært kortsalg for øvrig småviltjakt starter 1. august.