Bedre jobbmuligheter i Finnmark

I Finnmark fylke kryr det av jobbmuligheter, og arbeidsledigheten synker.

Jobbsøker

Jobbsøkere i Finnmark har gode muligheter å skaffe seg jobb. Illustrasjonsbilde.

Foto: Colourbox

Ferske tall fra NAV viser til gode jobbmuligheter i Finnmark fylke.

Dette er positive nyheter for både arbeidsgivere og for folk som er registrert som ledige i arbeidsmarkedet.

– Det har stor betydning for alle i Finnmark at det er gode jobbmuligheter i fylket, sier avdelingslederen i NAV Finnmark Eva Lill Johansen Margit.

Gode tider

Avdelingslederen i NAV Finnmark mener at det er flere faktorer som har ført til bedre arbeidsvilkår i fylket.

Men det som gleder lederen mest er at de tradisjonelle næringene som fiske og fiskeoppdrett opplever gode tider.

– I første halvåret i 2010 har vi hatt eventyrlig god fiske, samt gode vilkår innenfor fiskeoppdrett. I tillegg er mineralutvinning i Sør Varanger i sterk vekst. Dette har bidratt til at arbeidsmarkedet har vært bra, sier Margit.

Arbeidsledigheten synker

I januar var arbeidsledigheten i Finnmark på 4,3 prosent. I løpet av halvåret sank ledigheten med nesten én prosent, og ligger for tiden på 3,4 prosent.

I dag er 1466 finnmarkinger registrert som arbeidsledige i fylket.

SJEKK: NAV Finnmark