NRK Meny
Normal

Bedre fiske i Tanavassdraget

I Tanavassdraget i Finnmark ble det i 2014 tatt opp nesten ni tonn mer fisk enn året før.

Laksefiske i Tanaelva

I fjor var det bedre fiske i Tanavassdraget i Finnmark, i forhold til 2013.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det ble i alt fisket 162.000 laks, sjøørret og sjørøye i norske elver i 2014, en nedgang på fire prosent.

Av de 162.000 fiskene ble 80 prosent avlivet, mens 20 prosent ble sluppet levende ut i vannet igjen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest i Tana

Av fiskevassdragene var Tana det viktigste med en samlet fangst på 47,7 tonn, 8,9 tonn mer enn året før.

Deretter fulgte Namsenvassdraget og Gaulavassdraget. Der ble det fisket 19 og 16,5 tonn.

Finnmark var det fylket med mest økning i avlivet fangst med 112 tonn. Det var en økning på 19 prosent.

Sør-Trøndelag og Buskerud hadde størst nedgang, henholdsvis 6,5 og 4,3 tonn sammenlignet med 2013.