Hopp til innhold

Bedehuset Elim i Tysfjorden er 100 år

Lågå julevsámegiellaj.

Bedehuset Elim på Drag i Hamarøy ble reist opp og åpnet i 1923 av Kvinnelige Misjonsarbeidere (KMA), som drev institusjonene «Fredly» på Hellandsberg i daværende Tysfjord kommune.

Bedehuset ble bygd litt lenger bort fra Hellandsberg, nærmere Drag, for å ha et samlingslokale der KMA kunne samle folk offentlig, og drive med evangelisk arbeid særlig rettet mot barn.

Regionleder Midt- og Øst-Norge i Norges Samemisjon Øyvind Fonn forteller at det er et bedehus som Samemisjonen kjøpte fra KMA i 1935 da de overtok misjonsvirket og institusjonene KMA hadde i Tysfjorden. Bedehuset fungerer i dag som et helt ordinær landsens bedehus i Norge med predikanter som kommer på besøk. Det er forskjellige misjoner som bruker bedehuset. Det brukes også som bo hjemme-leir for barn.

– Det er litt spesielt, og det oppdaget vi da vi jobbet med arbeidet i Tysfjord, at huset ble bygd i 1923, og dermed så er jo huset hundre år. Og enten at lokale støttespillere tar initiativ eller at Samemisjonen sentralt kanskje lager en fest i løpet av høsten da og markerer at huset er hundre år, sier Fonn.

Det er 40 år siden Samemisjonen solgte institusjonsbyggene Fredly til private, og i dag driver de bare Elim i Tysfjorden.

Hør mer om Norges Samemisjons virke i Tysfjorden her.

Bedehuset Elim er eid av Norsk Samemisjon. Elim er 100 år i 2023.
Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Korte nyheter

 • Olmmoš duššai uđđasis Meløddjos Nordlánddas

  Meløddjos Nordlánddas duššai olmmoš uđđasis, duođaštit politiijat NRK:i. Sin dieđuid mielde eai leat eará olbmot gártan uđđasii.

  Uđas johttái Ronsfjellet nammasaš váris.

  Gádjunhelikopter, Sálttu rukses ruossa eaktodáhtolaš gádjunbargit ja beatnagat ledje maid diŋgojuvvon báikái.

  – Gádjunbargit gávdne álggos sabehiid uđđasis, muitala Váldogádjunguovddáža gádjunjođiheaddji Tore Wangsfjord NTB:i.

 • Bohte geahčadit dološ gahpiriid

  Siida sámemuseas čoakkáldagas Anáris leat 260 nissonolbmogahpira, muhto oasi dáid gahpiriin eai dieđe gos Sámis dat leat geavahuvvon.

  Moaddelogi gahpira dat leat masa musea sávvá álbmogis veahki oažžut dieđuid.

  Duorastaga ledje ge máŋgalogi olbmo boahtán Anárii geahčadit dieid dološ gahpiriid.

  Siidda sámemusea álbmotdoaimmajođiheaddji, Pia Nikula, muitala Yle Sápmái ahte olbmot ledje boahtán maid gitta Guovdageainnu ja Vuohču ráje.

  – Servvodagas lea dat diehtu ja dáidu, midjiide lea dehálaš jearrat álbmogis dakkár dieđuid mat mis eai leat, lohká Nikula.

  Siida museum, Finland
  Foto: Ilkka Vayryneninfo / Siida sámi museum