Stortingsrepresentant: – Banker bør vise økonomisk åpenhet

Norske banker burde bli mer åpne om deres investeringer, mener MDG-politiker, etter NRK-avsløringen om DNB sitt indirekte låneportefølje til oljerørledningen.

Une Bastholm

Une Bastholm

Foto: Olav Juven / NRK

Finanskomiteens representant for Miljøpartiet De Grønne i Stortinget Une Bastholm reagerer på at DNB fortsatt har tilknytninger til oljerørledningen i Nord-Amerika.

– Jeg mener at vi burde ha etiske retningslinjer som ligger i grunn for den økonomiske åpenheten, altså åpenheten rundt investeringene og lånene, sier hun.

DNB direktør med samfunnsansvar og næringspolitikk, Kaj-Martin Georgsen ble dratt rett inn i åpenhetsspørsmål under Dagsnytt atten på torsdag av programleder Fredrik Solvang.

Løy dere?

– Nei, svarer Georgsen.

Lån på 6,9 milliarder kroner

I mars skrev DNB i en pressemelding at de ikke har noen økonomiske forbindelser til Dakota Access Pipeline, men NRK har dokumentert at DNB har 6,9 milliarder i lån i fire av fem selskap som står bak utbyggingen av den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline i Nord-Amerika.

Georgsen forklarer.

Kaj-Martin Georgsen

Kaj-Martin Georgsen

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– DAPL blir finansiert gjennom prosjektfinansiering. Det er eget prosjekt hvor det var altså 17 internasjonale banker, og DNB var en av dem, som var med og finansierte. Så viste det seg at her var det mye bråk, det var kontroversielt, og vi fikk satt i gang undersøkelser og konstaterte at konsultasjon med urbefolkning hadde vært for dårlig. Vi hadde egentlig ikke noe tro på at man ville ha en prosess, som ville føre frem til et bedre resultat.

NRK har undersøkt lånedokumentene til DNB via finansovervåkningsverktøyet til Bloomberg, samt USAs føderale finansovervåkningsorgan SEC. Det er her det kommer fram at DNB har lån til selskapene som eier oljerørledningen Dakota Access Pipeline.

Bransjen bør følge etiske retningslinjer

Finanskomiteens representant for Arbeiderpartiet Eigil Knutsen ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men har en generell synspunkt om dette.

Eigil Knutsen

Eigil Knutsen

Foto: Arbeiderpartiet

– Jeg synes det er vanskelig å gå inn i alle enkeltsaker som kommer opp om norske banker, men det som jeg har lyst og si og som er veldig viktig, og som Stortinget følger med på, det er at norske banker følger de lover, forskrifter og reguleringer som er gitt, og selvfølgelig at bransjen følger sine egne etiske retningslinjer som selv har vært med å vedta.