Bárnes riegádahttem båvtij suv

Vierttij usjudallagoahtet makkir árvojt vieledit ja man guovlluj vuolgget.

Lars Filip Paulsen

Oalgesbelludagá vuostasjkandidáhtta Viestarmera válggabijran, Lars Filip Paulsen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Sån gut dáv javllá la Divtasvuonak, Lars Filip Paulsen gut la Oalgesbelludagá vuostasjkandidáhtta Viestarmera válggabijran.

– Jagen 2008 gájkka álgij. Mån bárnev oadtjuv, ja vierttijiv usjudallagoahtet gåsi littjav vuolggemin. De vierttijiv válljit makkir árvojt vieledit ja goabbelij guovlluj lávkkit, ja dat aj båvtij muv politihkalattjat, subtsas Lars Filip Paulsen sivvan manen sån uddni la Oalgesbelludagá vuostasjkandidáhtta Viestarmera válggabijran.

Sån válljij sámegielav oahppagoahtet ja bárnnásij sámegielav oahppat. Ja dát válljim aj doalvoj suv sámepolitihkkaj ja suohkanpolitihkkaj.

Vuostasj Oalgeslissta Viestarmeran

Dán bále la vuostasj bále gå Oalgesbelludak tsieggi rájnna Oalgeslistav Viestarmera Válggabijran.

– Oalgesbelludak vuorot sihke stuorradikkeválgav ja sámedikkeválgav ja dan diehti la Oalgesbelludagán lista guhtta válggabijrajn, subtsas Paulsen.

Udnásj julevsámegielsáddagin gullu majt Lars Filip Paulsen ájggu dahkat jus sån Sámediggáj bæssá ja ma li suv vájmmoássje.

GULLDAL DÁNNA SÁGÁJDAHTTEMAV LARS FILIP PAULSENIJN:

: Oalgesbelludaga Lars Filip Paulsen, Viestarmera valggabijran

Oalgesbelludaga Lars Filip Paulsen, Viestarmera valggabijran