Barneombudet kommer for å sjekke Karasjok-skolen

Barneombudet vil høre med Karasjokungdom om deres situasjon har blitt bedre etter folkemøtet tidligere i år.

Barneombud Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann på folkemøtet i Karasjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Barneombud Reidar Hjermann kommer på nytt besøk til Karasjok for å sjekke hvordan skolen i Karasjok har forberedt seg mot det store mobbeproblemet ved skolen.

– Jeg har sendt et brev til ordfører Kjell Sæther hvor jeg ber om en redegjørelse hvilke grep som er blitt tatt for å ordne opp i det store problemet med mobbing og krenkelser i Karasjok.

I juni måned deltok barneombudet på folkemøtet om mobbeproblemene i Karasjok.

– Ønsker å snakke med ungdom

Hjermann håper at han kan treffe noen ungdommer som kan fortelle om det har vært noen utvikling i bygda siden folkemøtet på våren.

– Det hadde vært flott å sitte rundt et bål med ungdommene og snakke om hvordan det er å være ungdom i Karasjok, sier barneombudet.

Han planlegger også et møte med ordføreren og rådmannen hvor han vil ha en rapport om hva de har gjort for å ordne opp i kommunen.

– Vi begynner arbeidet

Barneombud Reidar Hjermann (t.h.) og rektor Arnulf Soleng

Rektor Arnulf Soleng (t.v.) i samtale med barneombud Reidar Hjermann,

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rektor Arnulf Soleng sier at de begynner med arbeidet med å stoppe mobbingen ved skolen i løpet av høsten.

– Vi har ikke rukket å gjøre noe i sommerferien, men vi har fått frist fram til 15. september med å ordne opp i problemene, sier Soleng.

Alvorlige brudd på opplæringsloven

Fylkesordfører i Finnmark, Kirsti Saxi

Utdanningsdirektør Kirsti Saxi.

Foto: Finnmark fylkeskommune

Utdanningsdirektør Kirsti Saxi i Finnmark har avdekket alvorlige brudd på opplæringsloven ved Karasjok skole.

– Vi har lagt frem vår konklusjon etter å ha sett nærmere på mobbeproblemet i bygda, nå må Karasjok kommune ta ansvar og sikre at skoleelever skal ha det trygt på skolen, sa Saxi tidligere i år.