Barneombudet kommer for å sjekke Karasjok-skolen

Barneombudet vil høre med Karasjokungdom om deres situasjon har blitt bedre etter folkemøtet tidligere i år.

Barneombud Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann på folkemøtet i Karasjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Barneombud Reidar Hjermann kommer på nytt besøk til Karasjok for å sjekke hvordan skolen i Karasjok har forberedt seg mot det store mobbeproblemet ved skolen.

– Jeg har sendt et brev til ordfører Kjell Sæther hvor jeg ber om en redegjørelse hvilke grep som er blitt tatt for å ordne opp i det store problemet med mobbing og krenkelser i Karasjok.

I juni måned deltok barneombudet på folkemøtet om mobbeproblemene i Karasjok.

– Ønsker å snakke med ungdom

Hjermann håper at han kan treffe noen ungdommer som kan fortelle om det har vært noen utvikling i bygda siden folkemøtet på våren.

– Det hadde vært flott å sitte rundt et bål med ungdommene og snakke om hvordan det er å være ungdom i Karasjok, sier barneombudet.

Han planlegger også et møte med ordføreren og rådmannen hvor han vil ha en rapport om hva de har gjort for å ordne opp i kommunen.

– Vi begynner arbeidet

Barneombud Reidar Hjermann (t.h.) og rektor Arnulf Soleng

Rektor Arnulf Soleng (t.v.) i samtale med barneombud Reidar Hjermann,

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rektor Arnulf Soleng sier at de begynner med arbeidet med å stoppe mobbingen ved skolen i løpet av høsten.

– Vi har ikke rukket å gjøre noe i sommerferien, men vi har fått frist fram til 15. september med å ordne opp i problemene, sier Soleng.

Alvorlige brudd på opplæringsloven

Fylkesordfører i Finnmark, Kirsti Saxi

Utdanningsdirektør Kirsti Saxi.

Foto: Finnmark fylkeskommune

Utdanningsdirektør Kirsti Saxi i Finnmark har avdekket alvorlige brudd på opplæringsloven ved Karasjok skole.

– Vi har lagt frem vår konklusjon etter å ha sett nærmere på mobbeproblemet i bygda, nå må Karasjok kommune ta ansvar og sikre at skoleelever skal ha det trygt på skolen, sa Saxi tidligere i år.

Korte nyheter

 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka Sámedikki virggálaččat presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Bulkke: – Ulmutjahttu då!

  Idet æjvvali Aspmyra bállotjiektjamsaljon Bådådjon Bodø/Glimt ja Roma Conference Leaguean, mij la jahkásasj bállotjiektjamgilpos Europan. 6000 besalvisá lij vuobdedum, ja bulkke de vuorddá ålos tjåhkani juogu dal tjiektjama åvddåla ja aj maŋŋela, juogu dal tjiektjamsaljon ja aj ålggolin. Dajna vájnnot bulkke divnajt ulmutjahttet gå dal, mav bulkke iesj gåhttju, sjaddá stuorra álmmukfæssta Bådådjon duorastagá.

  Glimt-publikum
  Foto: Gisle Forland / NRK