Hopp til innhold

Barneombudet kommer for å sjekke Karasjok-skolen

Barneombudet vil høre med Karasjokungdom om deres situasjon har blitt bedre etter folkemøtet tidligere i år.

Barneombud Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann på folkemøtet i Karasjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Barneombud Reidar Hjermann kommer på nytt besøk til Karasjok for å sjekke hvordan skolen i Karasjok har forberedt seg mot det store mobbeproblemet ved skolen.

– Jeg har sendt et brev til ordfører Kjell Sæther hvor jeg ber om en redegjørelse hvilke grep som er blitt tatt for å ordne opp i det store problemet med mobbing og krenkelser i Karasjok.

I juni måned deltok barneombudet på folkemøtet om mobbeproblemene i Karasjok.

– Ønsker å snakke med ungdom

Hjermann håper at han kan treffe noen ungdommer som kan fortelle om det har vært noen utvikling i bygda siden folkemøtet på våren.

– Det hadde vært flott å sitte rundt et bål med ungdommene og snakke om hvordan det er å være ungdom i Karasjok, sier barneombudet.

Han planlegger også et møte med ordføreren og rådmannen hvor han vil ha en rapport om hva de har gjort for å ordne opp i kommunen.

– Vi begynner arbeidet

Barneombud Reidar Hjermann (t.h.) og rektor Arnulf Soleng

Rektor Arnulf Soleng (t.v.) i samtale med barneombud Reidar Hjermann,

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rektor Arnulf Soleng sier at de begynner med arbeidet med å stoppe mobbingen ved skolen i løpet av høsten.

– Vi har ikke rukket å gjøre noe i sommerferien, men vi har fått frist fram til 15. september med å ordne opp i problemene, sier Soleng.

Alvorlige brudd på opplæringsloven

Fylkesordfører i Finnmark, Kirsti Saxi

Utdanningsdirektør Kirsti Saxi.

Foto: Finnmark fylkeskommune

Utdanningsdirektør Kirsti Saxi i Finnmark har avdekket alvorlige brudd på opplæringsloven ved Karasjok skole.

– Vi har lagt frem vår konklusjon etter å ha sett nærmere på mobbeproblemet i bygda, nå må Karasjok kommune ta ansvar og sikre at skoleelever skal ha det trygt på skolen, sa Saxi tidligere i år.

Korte nyheter

 • Fitnodagat gillájit ain pandemiija váikkuhusain

  Davvi-Suopma ii leat čálgan pandemiijas seammá bures go riikka eará guovllut, dieđiha Yle Sápmi. Davvi-Suoma idjadanfitnodagain rehkenaste miessemánus 61 000 idjadeami, mii lea goalmmádasa uhcit go ovdal koronapandemiija. Olles Suomas idjadeamit olle jo measta seammá loguide go jagis 2019.

  Avvila girdihápman - Ivalo flyplass
  Foto: Yle Sápmi
 • Vil ikke rive omdiskuterte vindturbiner

  Olje- og energidepartementet (OED) skriver i et brev til Sametinget 24. juni at det ikke er aktuelt å rive ned de omdiskuterte vindturbinene på Fosen. – Departementet mener at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess, skriver OED. Høyesterett i storkammer slo 11. oktober 2021 enstemmig fast at samiske rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse på Fosen derfor er ugyldige.

  Storheia vindpark
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Slutt på ordningen med vårjakt på ender

  Etter en prøveordning på ti år er det nå slutt på vårjakt på ender i Kautokeino. Ordningen har vært omdiskutert. Klima- og miljødirektoratet skriver i et brev til kommunen de har begynt å se på fremtiden til denne ordningen, opplyser ordfører Hans Isak Olsen til GLR. – De ønsker et møte med oss og et folkemøte i midten av oktober. Jeg har tro på at vi skal få til en ny ordning, tror Olsen.

  Čilá. Skjul.
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK