– Voksne tillater mobbingen

Barneombudet ser alvorlig på saken der nok en mor i Karasjok står frem og forteller om alvorlig mobbing på skolen.

Barneombud Reidar Hjermann
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg liker det svært dårlig og det er et klart brudd på barns rettigheter at barn ikke har voksne rundt seg som klarer å stoppe mobbingen som foregår, sier barneombud Reidar Hjermann til NRK Sami Radio.

Vold og drapstrusler

En mor i Karasjok står i dag frem i avisa Ságat , og forteller om hennes syv-årige sønn som opplever både fysisk og psykisk mobbing på skolen i form av slag, spark og drapstrusler.

– Det min sønn har opplevd på skolen er så graverende og forferdelig at jeg ikke har ord for det engang, sier barnets mor.

Barnets foreldre har orientert skolen ved klassestyreren, ledelsen i Karasjok kommune, fylkesmannen i Finnmark og barneombudet.

Den syvårige guttens foreldre mener at skolen ikke gjør nok med problemet. Rådmann i Karasjok kommune, Hilda Vuolab, sier at Ságat at de har satt igang en rekke tiltak for å få bukt med mobbingen.

– Mobbing er ulovlig

– Når barn krenkes og utsettes for mobbing over tid, så handler det om at voksne tillater det. Det kan være foreldre, lærere eller andre som lukker øynene og vender ryggen til problemene. Mobbing er ulovlig, slår barneombud Reidar Hjermann fast.

Barneombudet i Norge har ingen formell beslutningsmyndighet i enkelte saker, men skal arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt hensyn til på alle samfunnsområder.

Barneombud Reidar Hjermann sier at de i de aller fleste tilfellene fungerer som rådgivere og veiledere.

– Kun i enkelte grove saker hvor vi har mistanke om grov tjenesteforsømmelse fra offentlige myndigheter, har vi gått til granskning og politianmeldelse, sier han.

Kommer tilbake i desember

I vår ble det avholdt et folkemøte i Karasjok med mobbing som tema. Salen var full av fagfolk, politikere, tidligere mobbeofre og foreldre av mobbeofre, og kommuneledelsen lovet en bedring.

– Vi må brette opp ermene og begynne å jobbe for å få bukt med mobbingen. Sammen skal vi i bygda jobbe for at vi ikke lenger skal ha mobbing i Karasjok, sa rådmann Hilda Vuolab.

– Vi må jobbe for at folk her i bygda skal føle et fellesskap. Ingen skal trenge å føle seg utenfor, sa ordfører Kjell Sæther.

Barneombud Reidar Hjermann som også var til stede under folkemøtet, har bedt Karasjok kommune om å redegjøre for hvilke tiltak kommunen har iverksatt for å få en slutt på mobbingen. I desember kommer han tilbake for å se hvordan kommunen har fulgt opp løftene.

– Vårt inntrykk fra forrige gang vi var i karasjok var at voksne også mobber hverandre . Det baner vei for at barn skal gjøre det samme mot hverandre. Reaksjonene overfor voksne personer som holder på den måten må jo være en av de første tingene som kommunen tar tak i, sier Hjermann.

– Hvor lang tid vil det gå før ting blir bedre i Karasjok?

– Det er først og fremst opp til de voksne i bygda, sier Hjermann.