Barneombudet støtter et barne-sameting

Ombudet stiller seg bak ideen om et eget barne-sameting.

Deanu Sámeskuvla / Sametinget (montasje)

Deanu Sámeskuvla / Sametingssalen (innfelt)

Foto: Sigve Nedredal / Eilif Aslaksen / NRK

(Hør magasinsak helt nederst i artikkelen – på samisk)

– Samiske barn trenger en arena for å få samiske politikere i tale, derfor ville et barnas sameting være et godt tiltak, sier seniorrådgiver hos Barneombudet, Camilla Kayed, til NRK Sápmi.

Det er sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR) som denne uken har fremmet forslag om at det bør etableres et "barnas sameting".

– Mye tyder på at Sametinget burde bruke mer tid på å fortelle barna hva de står for, sier Kayed.

Hun forteller at de har snakket med mange samiske barn og unge som savner større tilgang til Sametinget, og som ikke opplever at Sametinget er der for dem.

Hør barneombudets seniorrådgiver Kayed her:

– Samiske barn har mange utfordringer

Seniorrådgiver Kayed sier at det vil være viktig at samiske barn og unge får komme inn til Sametinget for å møte politikerne, for å fortelle om sine utfordringer.

– Dette kan være utfordringer knyttet til eksempelvis språkundervisning, fritidstilbud og andre ting som er viktige for samiske barn, sier hun.

Bør få mer informasjon om Sametinget

Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka mener i likhet med barneombudets seniorrådgiver, at samiske barn trenger å lære mer om sametinget og de bør også få bedre informasjon om hva sametinget arbeider med.

– Barna bør få komme til samtinget og møte politikere. Det vil forhåpentligvis også øke barnas bevissthet om at sametinget også er til for dem, sier Muotka.

Sametingsrådet skal nå vurdere Muotka sitt forslag, og til neste plenumsmøte kommer rådet med forslag om hva de mener bør gjøres videre med denne saken.

Hør hele radiomagasinsaken her (på samisk):