Hopp til innhold

Skolebarn mangler oppdragelse

Halvparten av norske rektorer mener barna mangler respekt og disiplin i skolen og sier årsaken kommer av foreldrenes ansvarsfraskrivelse. Samiske barn synes å stå overfor samme problem.

Kautokeino skole
Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Av 240 spurte rektorer i Norge, sier nesten havlparten at skolebarna i Norge mangler respekt og folkeskikk og at det er foreldrene som er hovedårsaken til at barna mangler oppdragelse.

Samiske barn

Astrid Rasdal Kemi

Astrid Rasdal Kemi

Foto: Piera Balto / NRK

Heller ikke samiske barn har god oppdragelse når det gjelder oppførsel på skolen. Ved Kautokeino ungdomsskole opplever lederen for foreldrerådet, Astrid Rasdal Kemi at ikke alle foreldre i kommunen tar nok ansvar for sine barns oppdragelse.

HØR: Astrid Rasdal Kemi

– I flere møter har vi diskutert problemene med barn som ikke viser respekt for lærere og medelever og at dette skaper uholdbare situasjoner for lærerne, men vi har ikke klart å løse disse problemene, sier Astrid Rasdal Kemi. Hun sier også at foreldre i Kautokeino er lite flinke til å komme på foreldrerådsmøtene.

Mangler disiplin

Skolefaglig rådgiver i Kautokeino kommune, Dagny Sofie Aune sier at lærere må bruke mer tid til oppdragelse enn før.

– I enkelte tilfeller ser vi at foreldre ikke følger med i barnas oppdragelse. Jeg merker det ved at barn her i kommune har en ordbruk som ihvertfall jeg ikke har hørt tidligere og i enkelte klasser i skolene i kommunen er det så ille at enkelte lærere rett og slett gir opp, sier Aune.

HØR: Dagny Sofie Aune

I følge henne er vel ikke samiske barns oppdragelse og oppførsel annerledes i forhold til det norske barn får av sine foreldre.

Korte nyheter

 • D2: Elle Márgget Nystad (24) er årets ledestjerne

  Det skriver Dagens Næringsliv (ekstern lenke).

  – Det er neste generasjon samiske barn og ungdom som er hennes største inspirasjon og drivkraft. Målet er at de skal få oppleve trygghet i det å være samisk. Årets ledestjerne er Elle Márgget Nystad, sa fjorårets ledestjerne Eirik Mofoss (30) da han annonserte vinneren.

  Nystad er i bresjen i aksjonene rundt Fosen-saken, og måten hun har ledet aksjonene på er en av juryens begrunnelser.

  Loga sámegillii.

  Demo OED
  Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK
 • D2: Elle Márgget Nystad (24) lea dán jagi jođiheaddjinásti

  Dan čállá Dagens Næringsliv (olgguldas liŋka).

  – Boahttevaš buolvvat leat su stuorámus inspirašuvdnan ja addet jođihanfámu. Mihttun lea ahte sidjiide galgá leat oadjebas leat sápmelaš. Dán jagi jođiheaddjinásti lea Elle Márgget Nystad, dajai diimmá jođiheaddjinásti Eirik Mofoss (30) go almmustahtii dán jagi jođiheaddjinásti.

  Nystad lea njunnošis Fovse-ášši akšuvnnain, ja vuohki mo son akšuvnnaid lea jođihan, lea ge okta árvvoštalliid ákkain.

  Les på norsk.

  Demo OED
  Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK
 • Slukker skogbrann uten verneutstyr eller beskyttelse

  Vilsom Piter Huari Chau har i to måneder jobbet frivillig som brannmann for å kjempe mot skogbrannene som herjer nordvest i Bolivia.

  Brannene i 2023 er de verste siden omfattende branner i 2019.

  De lokale som slukker brannene har verken verneutstyr eller medisinsk hjelp. De må gå flere kilometer for å hente vann til slukkingen.

  – Dyrelivet har lidd mye, og det er det som bekymrer oss mest. Vi er her i Tacana urfolksområde i Bella Altura hvor vi har forsøkt å kvele flammene, men det er nesten umulig. Vi har ingen ransler eller munnbind. Vi har ingenting. Ingen kan fortelle oss hvordan helsen vår vil bli påvirket om tre eller fire år, sier Chau.

  Se repportasjen i Ođđasat.

  Kjemper mot skogbranner, ingen hjelp fra myndighetene
  Foto: RTV