Hopp til innhold

Bargoheaitta hoteallain

Hotealla ja restauranta-suorggis šaddá bargoheaitta sotnabeaivve iđida rájes, go bealit eai nagodan soahpat ođđa bálkašiehtadusa. Measta 3500 hotealla ja restauranta bargi guđđet de bargguideaset sotnabeaivve iđida diibmu 8. Dás oainnat makkár hoteallaide dat čuohcá:

Hotell Plaza i Oslo

Disse hotellene og restaurantene er rammet av streiken

3351 ansatte ved 363 hoteller og restauranter er tatt ut i streik. I tillegg er en rekke kantiner rammet, blant annet flere pasienthoteller, politiets, Stortingets og regjeringens kantiner.

Korte nyheter

 • Olmmoš duššan bargolihkohisvuođas Trøndelágas

  Jápminlihkohisvuohta dáhpáhuvai Skïeredes go okta olmmoš njuvdásii go geađgejuolgi su ala čeasai.

  Vuosttašveahki ii nagodan albma gádjut. Oapmahaččat leat dieđihuvvon. Boles lea dieđihan gieldda heahtedillejovkui.

  Duššan olmmoš lei nuppi olbmon bargamin go lihkohisvuohta dáhpáhuvai.

  – Sii áigot gažadit vihtana gii lea oaidnán mii dáhpáhuvai, muitala Trøndelága bolesguovllu boles Øystein Sandhals Volden.

  Boles dutkagoahtá lihkohisvuođa.

  Gravemaskin og uthus

  Person død etter arbeidsulykke i Trøndelag

  Ulykka skjedde i Stjørdal.

 • Ohcamin jávkan turistta Sáččás Romssas

  Turista, gii dieđihuvvui jávkan vuossárgga ii leat ihtán idjadansadjái gos son galggai čálihit eret. Danne lea boles mearridan maŋŋebárgga iđitbeaivve ođđasit ohcagoahtit dán olbmo dieđihit bolesis.

  Hotealla bargit dat dieđihedje vuossárgga albmá jávkan. Almmái ii leat dihtton mannan bearjadaga rájes.

  – Sii leat dán turistta dávviriid gávdnan lanjas, gos son lea orron ja dál nagodit identifiseret dán olbmo, muitala boles Torbjørn Næss gii jođiha ohcamiid.

  Leteaksjon Senja

  Store styrker søker etter savnet turist – ikke sett siden fredag

  En mann ble mandag ettermiddag meldt savnet på Senja. – Søk foregår med uforminsket styrke, sier politiet.

 • Kutter gjenutsetting av laks i Altaelva

  På grunnen av høy temperatur i Altaelva droppes gjenutsetting av laks. Det skriver Altaposten.

  Dette vil skje fra og med i 24. juli altså i morgen.

  de som skal fiske fra i morgen må droppe gjenutsetting av laks og avslutte fisket etter at kvoten på to laks over syv kilo er tatt. Opplyser Alta laksefiskeri interessentskap.