Bargoeallinrihkolašvuođa vuostá

Tromsa gielda áiggu bargagoahtit lobihis bargoeallinrihkolašvuođa vuostá. Ikte vuolláičálle sii ovttasbargošiehtadusa Skatt Nordain, mii rahpá ahte lobihisvuođat maid hálddahussuorgi fuomáša huksenprošeavttain sáhttá raporterejuvvot bargoaddái. Huksensuorgi lea vuoruhuvvon, ja dál fertejit buot fitnodagat vuolláičállit ahte sii addet bargoaddái vuoigatvuođaid geahččat dieđuid, maid jávohisvuođageatnegasvuohta suddje.