Presideantaevttohas: – Vuoruhan dan mas dábálaš olmmoš berošta

Ronny Wilhelmsen (50) lea Bargiidbellodaga sámediggepresideantaevttohas ja lea gearggus válgagižžui.

Ronny Wilhelmsen

HÁLIIDA PRESIDEANTAN: Ronny Wilhelmsen lea Bargiidbellodaga evttohas sámediggepresideantan.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Livčče dieđusge stuorra gudni ja stuorra ovddasvástádus beassat sámediggepresideantan ovddidit sámiid, sihke našunála ja internašunála oktavuođain, lohká Wilhelmsen.

Son lea Leaibevuonas eret muhto ássá dál Álttás. Logi jagi lea son ovddastan bargiidbellodaga Sámedikkis.

Ronny Wilhelmsen

OVTTAJIENALAČČAT: Ronny Wilhelmsen lea ovttajienalaččat válljejuvvon presideanttaevttohassan.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Boahtte jagi sámediggeválggaide leat guokte eará joavkku ge juo almmuhan sin presideantaevttohasaid.

Norgga Sámiid Riikasearvvi (NSR) riikastivra lea evttohan Silje Karine Muotka dán doibmii, ja Nordkalottfolket evttohas lea ges Álttá nisu Toril Bakken Kåven.

Ráhkadeamen válgaprográmma

Ronny Wilhelmsen ii loga alddis leat vuos dihto politihkalaš prošeakta jos beasašii presideantan.

– Mii leat dál gárvemen válgaprográmma. Nu šattašii eahpevuoiggalaš bellodahkii jus namuhan stuorra politihkalaš prošeavtta. Mii leat okta bellodat. Mii ráhkadat dán ovttas, lohká son.

Loga eanet Sámediggeválggaid birra

Sámediggi berre eanet vuoruhit áššiid main dábálaš olbmot beroštit, oaivvilda 50-jahkásaš.

– Eat sáhte hállat dušše daid stuorra našunála ja riikkaidgaskasaš áššiid birra. Fertet maid hállat vuotnabivdiid, guolástanrivttiid ja badjeolbmuid birra, dovddaha son.

Elisabeth Erke og Ronny Wilhelmsen

GEAHČČALA OĐĐASIT: Ovddit válggaid lei maid Ronny Wilhelmsen Bargiidbellodaga sámediggepresideantaevttohas.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Gilvu ii dáidde šaddat nu gelddolaš

Ovddit válggaid oktavuođas ovdánii NSR mealgat. Sis leat 18 áirasa Sámedikkis, mii lea measta bealli áirasiin.

Bargiidbellodat ges massii áirasiid. Válgadovdiid čilgehus dása lei bellodaga siskkáldas riidu, mii maid dagahii ahte ovddeš sámediggepresideanta, Vibeke Larsen, guđii bellodaga.

Presideanta válgagižžu ii dáidde šaddat nu gelddolaš go lei sáhttit, lohká NRK Sámi hoavda, Mona Solbakk.

Mona Alette Solbakk

MII LEA EROHUS: – Dál šaddá NSR ja bargiidbellodahkii dehálaš čájehiit mii dán guovtti bellodagas lea erohus. Go dat orru veahá eahpečielggas, dál, lohká Mona Solbakk

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Wilhelmsen lei guovddážis riidduin mat ledje ovddit válggaid. Dál go NSR lonuha presideantaevttohasa, de livčče bargiidbellodagas ge lean buorre liiba šaddat garrasat gilvaleaddjin, jos ledje duostat ođđa evttohasa válljet, lohká Solbakk.

– Ii buvtte ođđa fámu

Dat ahte Wilhelmsen áigu bellodaga válgabargguid vuorddašit ovdal almmuha iežas stuorámus politihkalaš prošeavtta, orru Solbakk mielas imaš.

– Go nie dadjá de čájeha ahte ii buvtte nu olu ođđa fámuid bargiidbellodahkii. Son guhte lea bellodaga njunuševttohas berre sáhttit válggaid oktavuođas bidjat eavttuid, ja deattuhit makkár ášši su mielas lea dehálaš Sápmái, lohká son.

Mearrasápmelaš

Wilhelmsen bellodat-ustit, Bjørn Inge Mo, gal ii eahpit bellodaga presideantaevttohasa attáldagaid.

Bjørn Inge Mo

DOARJU: Bjørn Inge Mo lea ovddeš sátnejođiheaddji Gáivuonas. Dál son lea Romssa bargiidbellodaga njunuš.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ovdamunnin lea maid Wilhelmsena mearrasámi duogáš.

– Son dovdá mearrasámiid dili hui bures. Son lea maid sakka ovdánan politihkkáriin, das rájes go son nuorran bođii miellahttun bellodahkii, lohká Mo.

Su mielas lea Wilhelmsen čeahppi oažžut ovttaoaivilvuođa áššiide.

– Buorre attáldat lea maid dat ahte son vuoruha árgabeaivválaš áššiid, deattuha Mo.