Bargiidbellodaga presidentaevttohas

Áltálaš Ronny Wilhelmsen lea Bargiidbellodaga sámediggepresideantaevttohas. Sin várrepresideantaevttohas lea guovdageaidnolaš Ann-Britt Eira Sara. Soai válljejuvvuiga ovttajienalaččat.

En mann står å gestikulerer med armene på en talestol
Foto: Pressefoto