Bargan olles ija vuovdebuollimiin

Mannan ija ledje 12 olbmo Siviilasuodjalusas, geat barge ahte vuovdebuollin Kárášjogas ii galgga leavvat. Kárášjoga buollindoaimmahaga doaibmi jođiheaddji Frank Rune Ellingsen dieđihii disdaga ahte ii leat šat buollinvárra. Dál leat sii čáskadeamen cahká buollimiid, ja Ellingsen rápmo Siviilasuodjalusa, geat leat sádden olbmuid Finnmárkkus sihke oarjeguovllus ja nuortaguovllus.