Bare to bjørner skutt i fjor

I fjor ble det bare skutt to bjørner i Norge av en kvote på 27 bjørner.
 

Seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning sier årsaken til det lave uttaket er at det var få bjørner i jaktområdene.

I fjor registrerte Direktoratet for naturforvaltning 151 bjørner i Norge, men det ble kun registrert 38 bjørner i områder det var lov å jakte på bjørn.

Lisenskvoten for år 2011 var totalt 27 bjørner, men bare to bjørner ble skutt. En hannbjørn ble skutt i Finnmark, mens en binne ble felt i Troms.
 

 

Oanehaččat

  • Bargguhisvuohta njiejai

    Bargguhisvuohta njiejai 500 olbmuin suoidnemánus, nu čájehit Bargo- ja čálgohálddahusa logut. Muhto leat goitge eanet olbmot barggu haga dál, go diibmá seamma áigodagas. Bargoohccit geat leat doaibmabijus, njiejai seamma mánus 200 olbmuin. Bargguhisvuohta lea njiedjan eanemus Østfoldas ja Sogn og Fjordanes, ja eanemus bargguhisvuohta lassanii ges Finnmárkkus ja Aust-Agderis suoidnemánus.

Laster Twitter-innhold