Bar på våpenlignende gjenstand

En mann i 40-årene ble pågrepet av bevæpnet politi, etter at vedkommende vandret rundt i Drag sentrum, i Tysfjord i Nordland – bærende på en våpenkopi.

Pågripelsen skjedde fredags kveld i 23-tiden, meddeler Midtre Hålogaland politidistrikt (ekstern lenke).

Ved pågripelsen viste våpenet seg å være en såkalt replika – eller våpenkopi.

– Men kopien lignet mer enn nok på et ekte våpen – og derfor valgte politiet å bevæpne seg før utrykningen, forteller operasjonsleder Tom Johannesen ved Midtre Hålogaland politidistrikt.

Politiet ble underrettet om vedkommende som bar på den våpenlignende gjenstanden, etter meldinger fra publikum.

Hør operasjonsleder ved Tom Johannesen ved Midtre Hålogaland politidistrikt – her:

Pågrepet uten dramatikk

– Vi fikk meldinger om en person som virket beruset og bar på et våpen. På bakgrunn av flere slike meldinger rykket politiet ut dit – og politiet måtte bevæpne seg på grunn av de meldingene, sier politiets operasjonsleder Tom Johannensen.

Senere på kvelden fikk politiet kontakt med vedkommende, som opptrådte forstående til pågripelsen – som dermed skjedde uten dramatikk.

– Politiet har tatt vare på vedkommende nå i natt, sier Johannesen.

Skremte ikke publikum


Den pågrepne er en kjenning av politiet. Han får forklare seg i løpet av lørdags formiddag.

Operasjonsleder Tom Johannesen ved Midtre Hålogaland politidistrikt, forteller at den pågrepne ikke har forvoldt frykt blant publikum – til tross for å ha båret rundt på en våpenlignende gjenstand i Drags sentrumsområde.

Det er opprettet sak på forholdet.

Oanehaččat

  • Ieža vuorohit dearvvašvuođa

    Norgga Eanandoallominister Jon Georg Dale lohká ahte boazodoalloealáhusas fertejit ieža vuorohit dearvvašvuođa dili jus sii dan dáhttut buoredit. Norgga Boazosámiid riikasearvi, NBR, lea aitto almmuhan guorahallama mas boahtá ovdan ahte lagabui 70 proseantta boazodoallin leat bargan buoza. Dale gii dán vahko galleda sámi, čujuha boazodoallošiehtadussii ja lohká dás lea vejolaš boazodoalus šiehttat ráđđehusain mot vuorohit ruđaid.

  • Juolluda ruđaid ođđa stuoluide

    Norgga Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kruvnno oastit ođđa stuoluid teáhtersálii man Beaivváš sámi nationálateáhter geavaha Guovdageainnu suohkana kulturvisttis. Dálá stuolut leat nu billašuvvan ahte geahččit eai sáhte daid geavahit. Ráđđi cealká ahte ođđa stuolut dálá teáhtersálii sáhttá addit buoriduvvon bargoeavttuid sámi nationálateáhterii.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå