Bar på våpenlignende gjenstand

En mann i 40-årene ble pågrepet av bevæpnet politi, etter at vedkommende vandret rundt i Drag sentrum, i Tysfjord i Nordland – bærende på en våpenkopi.

Pågripelsen skjedde fredags kveld i 23-tiden, meddeler Midtre Hålogaland politidistrikt (ekstern lenke).

Ved pågripelsen viste våpenet seg å være en såkalt replika – eller våpenkopi.

– Men kopien lignet mer enn nok på et ekte våpen – og derfor valgte politiet å bevæpne seg før utrykningen, forteller operasjonsleder Tom Johannesen ved Midtre Hålogaland politidistrikt.

Politiet ble underrettet om vedkommende som bar på den våpenlignende gjenstanden, etter meldinger fra publikum.

Hør operasjonsleder ved Tom Johannesen ved Midtre Hålogaland politidistrikt – her:

Pågrepet uten dramatikk

– Vi fikk meldinger om en person som virket beruset og bar på et våpen. På bakgrunn av flere slike meldinger rykket politiet ut dit – og politiet måtte bevæpne seg på grunn av de meldingene, sier politiets operasjonsleder Tom Johannensen.

Senere på kvelden fikk politiet kontakt med vedkommende, som opptrådte forstående til pågripelsen – som dermed skjedde uten dramatikk.

– Politiet har tatt vare på vedkommende nå i natt, sier Johannesen.

Skremte ikke publikum


Den pågrepne er en kjenning av politiet. Han får forklare seg i løpet av lørdags formiddag.

Operasjonsleder Tom Johannesen ved Midtre Hålogaland politidistrikt, forteller at den pågrepne ikke har forvoldt frykt blant publikum – til tross for å ha båret rundt på en våpenlignende gjenstand i Drags sentrumsområde.

Det er opprettet sak på forholdet.

Oanehaččat

  • Gáibidit ráđđehusa doamahallat

    – Ráđđehus fertešii doamahallat vuoi oažžu sadjái registtera mii čájeha man ollu loanat olbmuin leat. Dan gáibidit Stuoradikki unnilogubellodagaid politihkkarat, čállá Dagens Næringsliv. Dál eai beasa báŋkkut mat galget árvvoštallat olbmuid viessoloatnaohcamušaid, ahte leago sis juo kredihtta- ja eará loanat. – Dakkár registtar dagašii álkkibun biehttalit addimis loanaid olbmuide geat eai nagot máksit dáid, lohka sosialisttalaš gurutbellodaga finánsapolitihkkalaš ovddasteaddji, Snorre Valen aviisii. Ráđđehusa bealis lohket ahte sii leat bargame dáinna.

  • Biila buollán Girenjárggas Álttás

    Gaskavahku eahkedis oaččui 110-guovddáš Finnmárkkus dieđu ahte muhtin biila lei buollimin Girenjárggas Álttá gielddas. Operatevra 110-guovddážis Joakim Pedersen dieđihii ahte biila lei olles fártta buollimin.
    -Guokte olbmo bođiiga biillas olggos, ja eaba roasmmohuvvon, nu lohká politiija operašuvnnajođiheaddji Andreas Vesterhus. Nu čállá iFinnmark.

Laster Twitter-innhold