Tiltales for å ha banket reingjeter

I dag skal Indre Finnmark tingrett behandle saken der to reineiere fra Karasjok er tiltalt for vold mot en reingjeter.

Mennene, som er henholdsvis 25 og 30 år gamle, er tiltalt for å ha slått reingjeteren i ansiktet og deretter etterlatt ham alene på vidda, bakbundet til et tre.

- Jeg vil be om full frifinnelse for min klient, som mener at han ikke har gjort noe straffbart, sier advokat Kjetil Nilsen, som representerer den yngste av de to tiltalte.

Mennene er tiltalt etter straffelovens paragrafer 228 og paragraf 242 som betyr at de er tiltalt for legemsfornærmelse med skjerpende omstendigheter. Strafferammen i slike saker er vanligvis bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Øvre strafferamme i slike saker kan være inntil 3 års fengsel.