Ballet loatnareantu divru

39 proseantta norgalaččain ballet ahte reantu goargŋu. Dan čájeha iskan maid YouGov lea dahkan Danske Bank ovddas. Go geahččá suopmelaččaid ja ruoŧŧelaččaid, de čájeha iskan ahte doppe lea 27 proseanta álbmogis geat ballet ahte loatnareantu divru.