Ballá čuohcit sámegielfálaldahkii

Deanu sátnejođiheaddji Frank Ingilæ ballá ahte jus Deanu ja Unjárgga gielddaid bákkus ovttastahttet, de dat sáhttá mielddisbuktit heajut sámegielfálaldaga ássiide. – Ii oktage leat sáhttán dáhkidit ahte mii beassat doalahit goappešat giellaguovddážiid, ja ahte mii boahtteáiggis oažžut giellaruđaid dego livččiimet ain guokte gieldda. Jus dan eat oaččo, de dat mearkkaša ahte ássit ožžot heajut sámegielfálaldaga.