Hopp til innhold

Bálkkašupmi nuorra duostilis boazoeaiggádii

Oarje-Finnmárkku Fálá orohaga boazoeaiggát, Jovsset Ante Sara (24), oažžu dán jagi Tsumbaráigi nammasaš bálkkašumi. Bálkkašumi oažžu Sara duostilvuođas ovddas maŋŋil go Stáhta mearridii ahte son bákkus galggai geahpidit boazologus.

Jovssegt Ante Sara

Jovsset Ante Sára oažžu dán jagi Tsumbaráigi bálkkašumi go lei nu duostil ahte guoddalii stáhta boazogeahpidanmearrádusa.

Foto: Matti Aikio

Ákkastallamis manin son galggai oažžut dán jagi bálkkašumi lea dat go son ii vuollánan stáhta geahpidanmearrádusain, ja baicca mearridii guoddalit Norgga Stáhta, ja vuittii vel. Bálkkašupmi lea juhkkojuvvon 2012 rájes, ja juhkkojuvvo olbmuide geat iešguđetge ládje lea hástalan fápmobeali.

Sisabáhkkemat

– Boazoealáhus ii leat goassege vásihan nu ollu ealáhussii váikkuheaddji sisabahkkemiid go maid dál šaddá gierdat. Nu čállá artista, Max Mackhé, guhte juohká Tsumbaráigi bálkkašumi.

Mackhé namuha preassadieđáhusastis muhtun sisabáhkkemiid maid boazoealáhus šaddá gierdat, ja geassá ovdan leat industriijadoaimmaid, ruvkedoaimmaid, bartahuksemiid ja mátkeealáhusdoaimmaid. Dáid doaimmaide de geavahuvvojit ollu návccat, dadjá Max Mackhé.

10-duhát ruvdnosaš vuoitu

Sii geat dán rádjai leat ožžon dán bálkkašumi leat Marie Persson jagi 2012, Anders Sunna jagi 2013, Jenny Laiti jagi 2014. Diibmá oaččui Sara Marielle Gaup Beaska dán bálkkašupmi. Bálkkašumi sturrodat lea 10 000 norgga ruvnno.

Korte nyheter

 • Over 160 SAS-flyvninger blir innstilt tirsdag

  Tirsdag blir 161 SAS-flyvninger i Norge innstilte som følge av pilotstreiken.

  Ifølge VG sin flyoversikt ble 78 SAS-flyvninger innstilte mandag, mens 161 av selskapets flyvninger blir kansellerte tirsdag. 77 av flyvningene er til utlander, mens 84 er innenlansflyvninger.

  900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag etter at meklingen mellom SAS og pilotene ikke førte frem.

  Riksmekler Mats Ruland sier det er en tung dag.

  – Jeg synes det er veldig trist. Partene er skuffet over at det har blitt en konflikt. Her er det blitt investert mye tid og ressurser i å prøve å løse dette. Det har blitt jobbet intensivt i en veldig lang periode uten at vi har klart å komme i mål, sier han til NRK.

  (NRK / NTB)

  riksmekler Mats Wilhelm Ruland
  Foto: ksenia novikova / nrk
 • Er bekymret etter skogbrann på vinterbeitelandet

  I Kautokeino kommune i Finnmark var det to skogbranner på lørdag. Den ene av dem vekker bekymring hos reindriftsutøver som har rein i brannområdet om vinteren.

  Ándde Niillas Buljo forteller til NRK at brannen i Hávgajávri-området er midt i beitelandet til Njullosávžži-siida.

  – Vi er bekymret, størrelsen på brannområdet er estimert å tilsvare 70 fotballbaner. Det er svært mye beite som går tapt nå, sier Buljo.

  Han tenker på konskekvensene.

  – Nå blir det større press på de områdene hvor det ikke er brent. Det igjen kan gjøre at disse områdene blir nedbeitet, og det kan ha store konsekvenser for neste generasjon.

  Ándde Niillas Buljo iežas mánáiguin, Ándde Niillas Mikael ja Ánná Michelle.
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK