Bálkkašupmi áŋggirdeaddjái

Tor Asle Varsi oačču dan jagi Finnmárkku Fylkkagieldda álbmotdearvvašvuođabálkkašumi. Varsi jođiha čuoigansearvvi Sirpmá IL Deanu gielddas. Jury čállá preassadieđáhusas ahte Varsi lea máŋga jagi láhččán čuoiganláhttuid ja áimmahuššan ja liggen gilisearvvi bartta. Dá lea čihččet háve go geigejit dán bálkkašumi.