Bákkolaš eksámena vuođđoskuvllas

Dál áigot heaittihit ortnega ahte dušše muhtun vuođđoskuvlla maŋimuš luohká oahppit váldojit eksámenii. Dan lohká Olgešbellodaga stuorradiggeáirras ja girko-, oahpahus- ja dutkanlávdegotti lahttu Kent Gudmundsen. Ráđđehusbellodat árvala bákkolaš eksámena dárogielas, matematihkas ja eaŋgalasgielas buot ohppiide, 2017:i rájes. Dálá vuogádat ii leat govttolaš oahppiide, go dat dušše guoská muhtin ohppiide, lohká Gudmundsen.