Bákkolaš dikšu

Badjel 30-jahkásaš almmái guhte lea áššáiduhtton guovvamánus goddán iežas eatni, olggobealde Hárštáid Davvi-Norggas, ii vel sáhtte biddjot dábálaš háldogiddagassii. Diggegoddi lea mearridan ahte son ain ferte leat bákkolaš psykiátralaš divššus.