Báikkálaččaid duhtameahttunvuohta «doalvu» stuorradiggenjunnoša Detnui

Máŋgga báikkálačča leat vuostá Deanu ođđa luossabivdonjuolggadusaid. Odne lea johkasápmelaččain vejolašvuohta gažadallat Bargiidbellodat-njunnoša dán ášši hárrái.

Martin Kolberg

OAHPPÁ JOHKASÁMI KULTUVRRA BIRRA: Stuorradikki dárkkistan- ja vuođđudanlávdegotti jođiheaddji, Martin Kolberg (Bb).

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Frank Martin Ingilæ ved Iešjohkas elvebredd med elvebåt i bakgrunnen

BOVDE ÁLBMOTČOAHKKIMII: Deanu sátnejođiheaddji Frank Ingilæ, dás čuččodeamen Iešjohka-gáttis.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mii leat bovden Kolberga Detnui go háliidit ahte son beassá báikkálaš servviiguin ságastallat dan ođđa deanosoahpamuša, dadjá Deanu sátnejođiheaddji Frank Ingilæ.

Su bellodatskihpár, Martin Kolberg, dat lea dán rádjai jođihan Stuorradikki dárkkistan- ja vuođđudanlávdegotti guorahallanbarggu.

Lávdegoddi guorahallá lešgo Norgga ráđđehus rihkon deanolága, go juo ráđđehus, ovttasráđiin Suoma eiseválddiiguin, mearridii ođđa Deanučázádaga luossabivdonjuolggadusaid.

Protesterer mot nye laksefiskeregler i Tanavassdraget

VUOSTTALDIT: Báikkálaččaid gaskkas leat máŋggas geat eai leat mielas Deanučázádaga ođđa luossabivdonjuolggadusaide. Vuostalastiid njunuš lea Ellos Deatnu-joavku. Joavku lea ásahan miellačájáhussiidda Čearretsullui, lahka Ohcejoga.

Foto: Ellos Deatnu

Bovde njunnoša válggaid dihtii

– Manne lehpet justa dál bovden Kolberga Detnui?

– Dat han leat stuorradiggeválggat, ja son han leamaš – ja šaddá ge maŋŋá válggaid – dehálaš olmmoš go lea sáhka Deanočázádagas ja luosas, fástida Ingilæ.

Báikkálaš deanočázádathálddašeaddjit leat cealkán ahte sii eai beassan searvat loahpačoahkkimiidda mas ráđđádalle ođđa njuolggadusaid.

Sii čuoččohit ahte danin leat eiseválddit lága rihkon.

Martin Kolberg celkkiige ovdal geasi ahte jos leš duohta, de fertejit Norgga eiseválddit vel ođđasit šiehtadallat njuolggadusaid kránnjáriikka eiseválddiiguin.

– Ferte eret cealkit dálá soahpamuša

Deanu sátnejođiheaddji dadjá ahte goitge buot Deanu gielddastivrraáirasat leat vuostá dálá soahpamuša.

– Dálá soahpamuša ferte eret cealkit, jađe bargagoahtit vel ođđasit ođđa luossabivdosoahpamušain. Ja dán háve galget báikkálaš berošteaddjit beassat leat mielde hábmet bivdonjuolggadusaid ja -soahpamuša, gáibida Ingilæ.

– Jos dal du bellodat vuitteš dán čavčča válggaid ja dasto beassá fápmui – dáhkidatgo ahte dálá soahpamuš hilgojuvvo, ja ahte ođđa fámolaččat ráđđádallagohtet fas soahpamuša?

– Bargiidbellodat han jienastii Stuorradikkis vuostá dálá soahpamuša, ja mii han leat bovden Martin Kolberga davás earret eará jearrandihtii ahte mo riikabellodat áigo gieđahallat ášši.

– Nu ahte Deanu Bargiidbellodaga bealis ehpet dieđe maid iežadet riikabellodat oaivvilda?

– Na, mii leat gal ainge Kolberga bovden earret eará dien gažaldaga dihtii, fástida Frank Ingilæ.

Álbmotčoahkkin

Odne tiibmu 18:00 lea rabas álbmotčoahkkin Deanu ráđđeviesus, Deanušalddis, gosa buohkat leat buresboahtimat.

Ođđa Deanučázádaga luossabivdonjuolggadusaid áigot ságastallat, ja dalle lea olbmuin vejolašvuohta gažadallat Martin Kolberg.

Muđui galleda Bargiidbellodat-njunoš Deanu musea Buolbmágis, gos beassá oahppat johkasámi kultuvrra birra.