Báhčalii guovdo gávpoga

Alttá politiiját válde eske gitta 50 jahkásaš albmá gii báhčalii njuolla- ja dávgebissuin guovdo gávpoga. Ii oktage deaivvahallan, muhto politijáid mielas lei ášši dan muttos duođalaš ahte válde dávgebissu ja ásahit ášši, dieđiha Finnmárkku politiijáguovlu.