Babyer kan være bakteriesmittet

I dag blir det klart hvorvidt ytterligere tre babyer som er innlagt på UNN, er smittet av MRSA-bakterien. Av de åtte pasientene på intensivavdelinga for nyfødte, er det påvist smitte på fire. Ett barn har testet negativt. Prøvesvar fra ansatte og studenter som har vært innom avdelinga, kommer også i dag. 14 utskrevne pasienter skal også testes for MRSA-bakterien.