NRK Meny

Avvist klagen fra reinbeitedistrikt

Olje- og energidepartementet har nå avvist klagen fra reinbeitedistrikt 26 på planene om utbygging av ny kraftledning fra Balsfjord til Skaidi. Dermed får ikke reinbeitedistriktet medhold i ønsket om en utvidet anleggsstans i sommer. Det kan bety at simlene blir skremt og går i fra kalvene, og at bli mer sårbare for rovdyr, sier leder i distrikt 26, Hans Ole Eira.