Næringskomiteen avviser Sametingets krav

Stortingets næringskomite følger regjeringens forslag til ny minerallov og de avviser dermed også Sametingets krav om et urfolksvederlag, som skulle sikre lokalbefolkningen deler av mineralinntektene.

Stortingrepresentant Arne Haugen
Foto: Odd Iversen / NRK

Næringskomiteens saksordfører for mineralloven, Arne L. Haugen, synes det er problematisk at de går inn for en lov som Sametinget er imot.

– Ser ikke bagatellmessig

– Vi har jobbet grundig og lenge med disse vurderingene, men vi har landet på det som er regjeringens standpunkt. Vi ser ikke bagatellmessig på at det er en såvidt stor uenighet om akkurat det med urfolksvederlaget, sier Haugen.

Sametinget har bedt om at et det opprettes en ordning med såkalt urfolksvederlag, der pengene settes i et fond under forvaltning av Sametinget. Med disse pengene ville Sametinget sikre at en større del av inntektene av gruvedrift blir lagt igjen i lokalsamfunnene.

– Godt nok ivaretatt

Regjeringen og Stortingets næringskomite mener at disse interessen blir godt nok ivaretatt ved at de går inn for høyere grunneieravgift som Finnmarkseiendommen forvalter, og de mener at urfolksdeltakelsen gjennon Finnmarkseiendommen er betydelig.

Selv om internasjonale folkeretteseksperter også kritiserer lovforslaget , mener Haugen også at den godt nok ivaretar samenes interesser i forbindelse med gruvedrift.

– Selskapene pålegges omfattende dokumentasjonskrav i forhold til samisk kultur og samisk reindrift. De samiske interessene kan anke saker opp til kongen i statsråd hvis de er uenig, så en rekke paragrafer imøtekommer samiske interesser, sier Haugen.

Stortinget vedtar loven senere denne uken.

Skuffet

Sametingspresident Egil Olli er skuffet over at Stortinget ikke har tatt hensyn til Sametingets krav om ny minerallov.

– Jeg er skuffet. Jeg hadde i det lengste ventet at vi ble hørt, men vi må bare ta det til etterretning at det ikke er sånn. Når man taper en sak, så må man bare jobbe videre og ut fra det.

Olli sier at veien nå er å få til en dialog med mineralselskapene for å få bøte på manglene som loven har.

– Den tida er forbi at man bare kan hente vår rikdom og bare legge igjen avfall. Sånn kan det ikke være. Skal man hente mineralressurser, så skal det være en verdiskapning som kommer lokalbefolkningen og folket i samiske områder til gode.