Hopp til innhold

Næringskomiteen avviser Sametingets krav

Stortingets næringskomite følger regjeringens forslag til ny minerallov og de avviser dermed også Sametingets krav om et urfolksvederlag, som skulle sikre lokalbefolkningen deler av mineralinntektene.

Stortingrepresentant Arne Haugen
Foto: Odd Iversen / NRK

Næringskomiteens saksordfører for mineralloven, Arne L. Haugen, synes det er problematisk at de går inn for en lov som Sametinget er imot.

– Ser ikke bagatellmessig

– Vi har jobbet grundig og lenge med disse vurderingene, men vi har landet på det som er regjeringens standpunkt. Vi ser ikke bagatellmessig på at det er en såvidt stor uenighet om akkurat det med urfolksvederlaget, sier Haugen.

Sametinget har bedt om at et det opprettes en ordning med såkalt urfolksvederlag, der pengene settes i et fond under forvaltning av Sametinget. Med disse pengene ville Sametinget sikre at en større del av inntektene av gruvedrift blir lagt igjen i lokalsamfunnene.

– Godt nok ivaretatt

Regjeringen og Stortingets næringskomite mener at disse interessen blir godt nok ivaretatt ved at de går inn for høyere grunneieravgift som Finnmarkseiendommen forvalter, og de mener at urfolksdeltakelsen gjennon Finnmarkseiendommen er betydelig.

Selv om internasjonale folkeretteseksperter også kritiserer lovforslaget , mener Haugen også at den godt nok ivaretar samenes interesser i forbindelse med gruvedrift.

– Selskapene pålegges omfattende dokumentasjonskrav i forhold til samisk kultur og samisk reindrift. De samiske interessene kan anke saker opp til kongen i statsråd hvis de er uenig, så en rekke paragrafer imøtekommer samiske interesser, sier Haugen.

Stortinget vedtar loven senere denne uken.

Skuffet

Sametingspresident Egil Olli er skuffet over at Stortinget ikke har tatt hensyn til Sametingets krav om ny minerallov.

– Jeg er skuffet. Jeg hadde i det lengste ventet at vi ble hørt, men vi må bare ta det til etterretning at det ikke er sånn. Når man taper en sak, så må man bare jobbe videre og ut fra det.

Olli sier at veien nå er å få til en dialog med mineralselskapene for å få bøte på manglene som loven har.

– Den tida er forbi at man bare kan hente vår rikdom og bare legge igjen avfall. Sånn kan det ikke være. Skal man hente mineralressurser, så skal det være en verdiskapning som kommer lokalbefolkningen og folket i samiske områder til gode.

Korte nyheter

 • SÁNAG fas ásaha vuosttašceahkkefálaldat

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta ja Fovsen-ášši čuovvuleami oktavuođas fállá Sámi klinihkka - SÁNAG psyhkalaš veahki sidjiide geat dan dárbbašit.

  Mánát ja nuorat sáhttet váldit oktavuođa telefovdnanummiris 78 96 74 20 ja ollesolbmot ges telefovdnanummiris 78 96 74 30 jos dárbbašat diimmu.

  Vuosttašceahkkefálaldat lea sápmelaččaid várás sihke Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde ja bistá geassemánu lohppii.

  Dan čállet Finnmárkku buohcciviessu neahtasiiddus.

  Les på norsk.

  Demonstranter er samlet foran Slottet i anledning at det er 599 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • SANKS gjenopptar lavterskeltilbud

  I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken oppretter SANKS igjen et lavterskeltilbud.

  Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale.

  Tilbudet gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi og er gjeldende ut juni 2023.

  Les mer på Finnmarkssykehusets nettside.

  Loga sámegillii.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK